Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 9.10.2020

9.10.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 9.10.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 – Voidaan hyvin yhdessä

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020–2025 hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän strategia 2021–2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän strategian vuosille 2021–2022.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     Valita henkilöstöjohtajan virkaan hakeneista haastatteluun valittavat,

2.     Nimetä valintatyöryhmän ja

3.     Valtuuttaa valintatyöryhmän päättämään valintaprosessin yksityiskohdista.

Päätös: Valittiin haastatteluun 6 hakijaa: Leena Kaunisto, Anna-Maija Kääriäinen, Anu Salmela, Taina Tamminen-Arponen, Maari Valli ja Riitta Vehmassalmi.

Valintatyöryhmä muodostuu hallituksen jäsenistä ja viranhaltijoista.

Valintaesitys tuodaan 6.11.2020 hallitukseen.

6. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 3 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 19.9.-2.10.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.