Kymsoten hallituksen päätökset 8.10.2021

8.10.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 8.10.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jaanu ja Riku Pirinen.

3. Hallituksen tasa-arvolain mukainen kokoonpano

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä, toimitusjohtajan sijaisen esitys:

1.     Hallitus päättää ottaa Samuli Sibakoffin ja Jarno Oljakan eroilmoitukset (liitteet 1 ja 2) käsiteltäväksi.

2.     Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Samuli Sibakoffille eron kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä ja Jarno Oljakalle eron kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä hallituksen kokoonpanon tasa-arvolakiin liittyvien syiden perusteella.

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Sibakoffin ja Oljakan tilalle uudet jäsenet hallitukseen sen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelisi Kuntalain 95 §:n mukaisesti asian kiireellisenä.

Pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Muut asiat

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa antoi hallitukselle tilannekatsauksen lääkärihelikopteriin liittyen.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.