Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 6.7.2020

6.7.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 6.7.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Matikainen ja Riku Pirinen.

3. Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Haminan kuntakohtaisen palvelusopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Turvapalvelun järjestäminen ja myöntämisen perusteet Kymsoten kotihoidossa 1.1.2021 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy turvapalvelun järjestämistavan edellä kuvatun mukaisesti sekä turvapalvelun myöntämisperusteet 1.1.2021 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kymsote-Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtaja Annikki Niirasen.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kymsoten yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus

1. Hyväksyy selostusosassa todetun neuvottelutuloksen.

2. Päättää lomauttaa kuntayhtymän johdon johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, sosiaalityön palvelujohtajan sekä palveluketjujen johtajat, hallintojohtajan, kehitysjohtajan, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, osaamisen johtajan ja viestintäjohtajan yhteensä seitsemäksi kalenteripäiväksi ajanjakson 1.9.-31.12.2020 aikana.

3. Valtuuttaa toimitusjohtajan antamaan lomautuspäätökset kuntayhtymän johdolle.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä lisäesitys:

1. Kohdan osalta valtuutetaan toimitusjohtaja hyväksymään vaihtoehtoiset toimenpiteet määriteltyjen säästöjen aikaansaamiseksi, mikäli palvelu- ja hoitotakuu osoittautuu vaarantuvan neuvottelutuloksen täytäntöönpanossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Neuvottelutuloksen täytäntöönpanon seurantaraportti tulee säännöllisesti hallitukselle.

7. Muut asiat

Muissa asioissa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa katsauksen koronavirustilanteesta.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.