Kymsoten hallituksen päätökset 5.2.2021

5.2.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 5.2.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Oksala ja Pirjo Matikainen.

3. Henkilöstöresurssin vuokraus covid-19-epidemian rokoteprosessiin

Toimitusjohtajan esitys:

1. Hallitus päättää, että väestön Covid-19 epidemian rokoteprosessiin hankitaan henkilöstöresurssien vuokrausostopalvelua tarpeen mukaan suorahankintana saatujen tarjousten pohjalta. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin tilausmääriin tai -arvoihin.

2. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset rokotustyövoiman ostopalvelun hankinnasta.

Täsmennetty toimitusjohtajan esitys:

1. Hallitus päättää, että väestön Covid-19 epidemian rokoteprosessiin hankitaan henkilöstöresurssien vuokrausostopalvelua tarpeen mukaan suorahankintana saatujen tarjousten pohjalta. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin tilausmääriin tai -arvoihin.

2. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset rokotustyövoiman ostopalvelun hankinnasta.

Päätös: Hyväksyttiin täsmennetty esitys.

4. Lastensuojelun ja koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot vuonna 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2021 liitteen 2 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Toiminnallisia muutoksia erityisryhmien asumisyksiköissä

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee suunnitellut muutokset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän irtautuminen PATA-hankekokonaisuudesta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä Kymsoten muuttuneen omavastuuosuuden 182.400,00 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Palautteenhallintajärjestelmän hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajaksi Webropol Oy:n.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Talousjohtajan viran auki julistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää avata talousjohtajan viran haettavaksi 10.2.-2.3.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 3 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.1.2021-29.1.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Vakuutuskausien 1987 - 2020 potilasvakuutusmaksuihin liittyvä laina

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy vuosien 1987– 2020 potilasvakuutusmaksuihin liittyvän 10.272.156 euron suuruisen velkakirjan tulevien vuosien korvausten vakuudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.