Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 23.10.2020

23.10.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 23.10.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Käki ja Päivi Sippula.

3. Kotiateriapalvelun kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää käynnistää edellä todetun palvelun kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-syyskuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen tulee syyskaudella kaikin mahdollisin toimin pyrkiä alentamaan kustannustasoa niin, että syntyvää alijäämää pystytään alentamaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kymsoten kuntatodistusohjelma

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     Perustaa kahdenväliset kuntatodistusohjelmat seuraavien rahalaitosten kanssa:

–      Kuntarahoitus 30 000 000 euroa

–      OP Yrityspankki 30 000 000 euroa

–      Danske Bank A/S 20 000 000 euroa

–      Nordea 20 000 000 euroa.

2.     Valtuuttaa vs. talousjohtajan nostamaan lyhytaikaista lainaa kuntatodistusohjelmista yhteensä enintään 60 milj. eurolla.

3.     Valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kuntatodistusohjelman sopimusasiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Toimitusjohtajan viransijaisen nimittäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus nimeää toimitusjohtajan 1. sijaiseksi hallintojohtaja Ari Nevalaisen ja 2. sijaiseksi kehitysjohtaja Lauri Lehdon.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymsoten edustajat Sotek-säätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021-2024

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsote esittää Sotek-säätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021–2024 hallintojohtaja Ari Nevalaista ja ehdolle hallitukseen sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 541/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kymsoten hallitus kävi koronatilannekatsauksen yhteydessä keskustelun Kotkassa järjestettäväksi suunnitelluista Kymen Suurmarkkinoista.

10. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 3 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 3.10.-16.10.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Hallitukselle tuotiin tiedoksi tiedot Sarastia Rekryn sijaispalveluiden käytöstä vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.