Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 23.1.2020

24.1.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 23.1.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Päivi Sippula.

3. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen palveluntuottajat osa-alueittain liitteen nro 2 mukaisesti. Ehdollisena hyväksyttävät palveluntuottajat on merkitty liitteeseen merkinnällä ”ehdollinen”.

Hallitus antaa Kymsoten hankintatoimelle oikeuden laskea tarvittaessa laatupisteet uudelleen tarjouspyynnön kohdan ”Tarjoaja tuottaa tämän tarjouspyynnön osa-alueiden palvelumuodoista (1. Tuettu asuminen, 2. Palveluasuminen, 3. Tehostettu palveluasuminen)” osalta ja muuttaa valittujen palveluntuottajien järjestystä tarvittaessa uuden pisteytyksen mukaisesti.

Sopimusaika on 01.03.2020 - 31.12.2023.

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua.

Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta kolmannen sopimusvuoden (vuosi 2022) aikana. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen palveluntuottajat osa-alueittain liitteen nro 2 mukaisesti. Ehdollisena hyväksyttävät palveluntuottajat on merkitty liitteeseen merkinnällä ”ehdollinen”.

Hallitus antaa Kymsoten hankintatoimelle oikeuden laskea tarvittaessa laatupisteet uudelleen tarjouspyynnön kohdan ”Tarjoaja tuottaa tämän tarjouspyynnön osa-alueiden palvelumuodoista (1. Tuettu asuminen, 2. Palveluasuminen, 3. Tehostettu palveluasuminen)” osalta ja muuttaa valittujen palveluntuottajien järjestystä tarvittaessa uuden pisteytyksen mukaisesti. Mahdolliset muutokset tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Sopimusaika on 01.03.2020 - 31.12.2023.

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua.

Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta kolmannen sopimusvuoden (vuosi 2022) aikana. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan täydennetty esitys.

4. Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen nro 4 mukaisesti. Ehdollisena hyväksyttävät palveluntuottajat on merkitty liitteeseen merkinnällä ”ehdollinen”.

Hallitus antaa Kymsoten hankintatoimelle oikeuden laskea tarvittaessa laatupisteet uudelleen tarjouspyynnön kohdan ”Tarjoaja tuottaa tämän tarjouspyynnön osa-alueiden palvelumuodoista (1. Tuettu asuminen, 2. Palveluasuminen, 3. Tehostettu palveluasuminen)” osalta ja muuttaa valittujen palveluntuottajien järjestystä tarvittaessa uuden pisteytyksen mukaisesti.

Sopimusaika on 01.03.2020 - 31.12.2023.

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua.

Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta kolmannen sopimusvuoden (vuosi 2022) aikana. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen nro 4 mukaisesti. Ehdollisena hyväksyttävät palveluntuottajat on merkitty liitteeseen merkinnällä ”ehdollinen”.

Hallitus antaa Kymsoten hankintatoimelle oikeuden laskea tarvittaessa laatupisteet uudelleen tarjouspyynnön kohdan ”Tarjoaja tuottaa tämän tarjouspyynnön osa-alueiden palvelumuodoista (1. Tuettu asuminen, 2. Palveluasuminen, 3. Tehostettu palveluasuminen)” osalta ja muuttaa valittujen palveluntuottajien järjestystä tarvittaessa uuden pisteytyksen mukaisesti. Mahdolliset muutokset tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Sopimusaika on 01.03.2020 - 31.12.2023.

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua.

Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta kolmannen sopimusvuoden (vuosi 2022) aikana. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan täsmennetty esitys.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

 

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.