Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 20.11.2020

20.11.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 20.11.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Jari Käki.

3. Oikaisuvaatimus sosiaalityön palvelujohtajan viranhaltijapäätökseen nro 71/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa sosiaalityön palvelujohtajan päätöstä 71/2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Ikääntyneiden asumispalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteiden nro 3 ja 4 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat perusterveydenhuollon lääkäriresurssin palveluntuottajiksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kouvolan lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen puitesopimuksen optiovuoden käyttöönotto vuodelle 2021 ja maakunnallisen kilpailuttamisen valmistelun käynnistäminen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy

1.     Kouvolan lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen puitesopimukseen liittyvän optiovuoden käyttöönoton ajalle 1.1.-31.12.2021 ja

2.     maakunnallisen lastensuojelun laitoshoidon ja luvanvaraisen perhehoidon kilpailuttamisen valmistelun käynnistämisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Talousarvion 2020 tarkistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun talousarvion selostusosassa esitetyt muutokset tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymsoten varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Kymsoten varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet, liite nro 6.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää liitteenä 7 olevan esityksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 8 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 31.10.–13.11.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut asiat

Hallitukselle tuotiin tiedoksi hallinto-oikeuden päätös liittyen jäsenkuntien Kymsoten perussopimuksen tulkintaan koskevasta hallintoriita-asiasta.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.