Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 14.2.2020

14.2.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 14.2.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Käki ja Riku Pirinen.

3. Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kuntakohtaiset palvelusopimukset (Liite nro 1).

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Muutos palveluhinnastoon 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

– hyväksyä muutokset kuntayhtymän palveluhinnastoon liitteen nro 2 mukaisesti, sekä

– oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään yksittäisiä uusia palveluhintoja ja/tai niiden muutoksia tilivuoden aikana.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Liikunta- ja kulttuuriedun maksuvälineen hankinta Kymsotelle

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi saatujen tarjousten ja tehdyn vertailun perusteella liikunta- ja kulttuuriedun hankinnan toteuttajaksi kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen ePassi Payments Oy:n, jonka tarjous oli hinnaltaan halvempi ja jolla on enemmän edun käyttöpaikkoja Kymenlaaksossa sekä koko Suomessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Viran perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hoitolaitekeskuksen (kp. 2828) palvelupäällikön toimi lakkautetaan ja perustetaan palvelualuepäällikön virka.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tarkastuslautakunnan asiantuntija-apu

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että hankitaan tarkastuslautakunnalle asiantuntija-apua tarkastustoimintaan ja arviointikertomuksen laadintaan ostopalveluna siltä toimijalta, joka tullaan valitsemaan sisäisen tarkastuksen hankinnan kilpailutuksessa 13.3.2020 palveluntuottajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 4 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.1.2020 - 7.2.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut asiat

Muissa asioissa hallitus nimesi hallintojohtaja Ari Nevalaisen edustajaksi Virtuaalikirjasto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi käsiteltiin mm. keskussairaalan silmäkeskuksen toimintaa ja yhteistyötä Coronarian kanssa sekä sairaanhoidollisten toimenpiteiden maksullisuutta terveys- ja hyvinvointipisteissä.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.