Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 13.3.2020

13.3.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 13.3.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Päivi Sippula.

3. Kymsoten henkilöstökertomus 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen osana tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Ortopedian erikoislääkäripalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella ortopedian erikoislääkäripalvelujen palveluntuottajaksi Tipamedi Oy:n.

Sopimusaika on kaksi (2) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optioon.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Perusterveydenhuollon lääkäriresurssin hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

–  käynnistää prosessin ulkoistettujen Kouvolan sekä Miehikkälä-Virolahti terveysasemien toiminnan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi ottamisen 1.1.2021 alkaen ja

–  käynnistää kilpailutuksen riittävän, perusterveydenhuollon toiminnan lääkäriresurssin hankkimiseksi terveysasemien käyttöön sekä perusterveydenhuollon vuodeosastoille ja kotisairaalaan. Kilpailutuksen ehdot täsmentyvät kilpailutusprosessissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Sisäisen tarkastuksen palvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi tarjouspyynnön mukaiset sisäisen tarkastuksen palvelut KPMG Oy Ab:ltä.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. SAP SuccessFactors modulaarisen henkilöstöhallinto ratkaisun hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy SAP SuccessFactors modulaarisen henkilöstöhallinto ratkaisun hankinnan kilpailutuksen käynnistämisen esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Epäkohtailmoitus (SHL 48§)

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee epäkohtailmoituksen ja päättää käynnistää jatkotoimenpiteitä koskevat selvitykset liitteenä nro 5 olevan esityksen mukaisesti:

– asiakasselvityksestä ajalle 16.3.-31.8.2020 sekä

– henkilöstön tarve- ja rekrytointiselvityksestä ajalle 16.3.-30.4.2020

Toteutuksesta vastaa varhaisen ja erityisen tuen vastaavat johtavat sosiaalityöntekijät.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kymsoten ikääntyneiden asumispalveluiden kehittämisen raportti

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Ikääntyneiden asumispalveluiden kehittämisen raportin siten, että raportissa esitetyt toimenpiteet ja asiat ovat ikääntyneiden asumispalveluiden kehittämisen ja uudistamisen perustana.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Tekstinkäsittelyn liikkeenluovutus Diktamen Oy:lle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 7 olevan sopimuksen Kymsoten sanelupurkupalveluiden hankinnasta Diktamen Oy:lta sekä sopimukseen liittyvät liitteet. Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään niihin vähäisiksi katsottavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Oikaisuvaatimus päätökseen 334/2019

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitetyin perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta poistaa käynnistä aiheutunutta maksua ja maksaa puhelinkuluja.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammikuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut noudattavat talousarvion mukaista linjaa ja toteuttavat yt-neuvotteluissa sovitut toimenpiteet sekä palvelutuotannossa että toimintakulujen tasossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 8 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 22.2.-6.3.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muissa asioissa vs. johtajaylilääkäri Kari Kristeri antoi hallitukselle tilannekatsauksen koronaviruksesta. Lisäksi kuultiin esitys Kymsoten asiakaskokemuksen kehittämistä ja viimeaikaisia tuloksia asiakaskokemuskyselyistä. Samoin kuultiin tuoreet kuulumiset Kymsoten henkilöstökokemuksen kehittämisestä ja saatiin tietoa henkilöstökokemuskyselyjen tuloksista tammikuuhun 2020 asti.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.