Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 11.9.2020

11.9.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 11.9.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Sippula ja Pirjo Matikainen.

3. Ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisperusteet 1.10.2020 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää edellä todetun palvelun kilpailuttamisen. Hallitus päättää hyväksyä ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisperusteet 1.10.2020 alkaen liitteen nro 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kotiateriapalvelun järjestäminen ja myöntämisen perusteet Kymsoten kotihoidossa vuonna 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kotiateriapalvelun järjestämistavan edellä kuvatun mukaisesti 1.4.2021 alkaen sekä kotiateriapalvelun myöntämisperusteet 1.1.2021 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Lasten, nuorten ja perheiden toiminnallisuuksien ja resurssien arvioinnin selvitys

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Henkilöalustayhtiön kehitystyön käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esitetyn suunnitelman henkilöstöalustayhtiön kehitystyön käynnistämiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluiden hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajaksi Securitas Oy:n.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymsoten silmätautien erikoisalan lääkäripalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella Kymsoten silmätautien erikoisalan lääkäripalvelun palveluntuottajaksi Coronaria Silmäklinikka Oy:n.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     myöntää eron henkilöstöjohtaja Päivi Vahterille 31.7.2020 lukien ja

2.     avata henkilöstöjohtajan viran haettavaksi 14.9.–4.10.2020 väliseksi ajaksi.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Hallitus päättää

1.     myöntää eron henkilöstöjohtaja Päivi Vahterille 31.7.2020 lukien ja

2.     avata henkilöstöjohtajan viran haettavaksi 14.9. - 4.10.2020 väliseksi ajaksi selostusosassa esitetyillä edellytyksillä.

Päätös: Hyväksyttiin täsmennetty esitys.

10. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 501/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä 501/2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 479/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 6 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 22.8.-4.9.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muissa asioissa merkittiin tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 24.8.2020 kuntayhtymän hallitukselle saapunut kirjelmä (6535/20), jossa varataan vastaanottajalle tilaisuus vastineen antamiseen kuntayhtymän jäsenkuntien perussopimuksen äänivallan perusteita välisessä hallintoriita-asiassa. Hallitus katsoo, että koska perussopimus on jäsenkuntien välinen sopimus ja koska jäsenkunnat ovat jo lausuneet asiasta hallinto-oikeudelle, kuntayhtymän hallitus ei lausu käsiteltävään asiaan.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.