Kymsoten hallituksen päätökset 6.7.2021

6.7.2021
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 6.7.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen

3. Sote-lainsääntöuudistuksen mukainen Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää asettaa Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavanlaisesti:
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsoten) Vate -jäsenet ovat:
 
• Toimitusjohtaja Annikki Niiranen; varajäsen osaamisen johtaja Maija Kaltakari
• Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa; varajäsen hallintoylilääkäri Kari Kristeri
• Sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen; varajäsen asiakkuuspäällikkö Tuula Jaakkola
 
Kymsoten jäsenkuntien Vate -jäsenet ovat:
 
• Kouvola: Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen; varajäsen henkilöstöjohtaja Päivi Karhu
• Kotka: Talousjohtaja Pietu Mänttäri; varajäsen kansliapäällikkö Marianna Ruonala
• Hamina: Hallintojohtaja Maria Ovaska; varajäsen talousjohtaja Olli Vilen
• Pyhtää: Hallintojohtaja Tommi Koskinen; varajäsen hallintoasiantuntija Taija Paju
• Virolahti: Hallintojohtaja Otto Koskela; varajäsen kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli
• Miehikkälä: Kunnanjohtaja Arto Ylönen; varajäsen tekninen johtaja Markku Uski
 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen Vate -jäsenet ovat:
 
• Pelastuspäällikkö Juhani Carlson; varajäsen pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen
 
Henkilöstöjärjestöjen Vate -jäsenet:
 
• Astrid Kovaljeff; varajäsen Mika Byman
 
Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymsote-Kiinteistöt Oy:n lainasopimuksen hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää
 
1. Hyväksyä kuntayhtymän ja Kymsote-Kiinteistöt Oy:n välisen, 120 milj. euron Euroopan Investointipankin lainan ensimmäistä nostoerää varten laaditun velkakirjamallin.
2. Valtuuttaa kuntayhtymän toimitusjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan kuntayhtymän ja Kymsote-Kiinteistöt Oy:n välisen Euroopan Investointipankin lainan ensimmäisen nostoerän velkakirjan sekä soveltuvin osin samoilla ehdoilla laadittavat 2.-4. nostoerän velkakirjat.
 
Päätös: Hyväksyttiin.
 
Puheenjohtaja toimi tämän asiakohdan osalta hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Sippula.
 
Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Seppo Rintamo, Riku Pirinen, Birgit Koskela, Pirjo Matikainen ja Jukka Nyberg. Seppo Rintamo, Birgit Koskela, Riku Pirinen, Pirjo Matikainen ja Jukka Nyberg poistuivat kokouksesta sekä kokouksen etä-yhteydestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
 
Tämän asiakohdan osalta paikalla oli viisi hallituksen jäsentä yhdeksästä eli hallitus oli päätösvaltainen (Kuntalaki 103 § 2 mom.).

5. Muut asiat

- Seuraava hallituksen kokous pe 13.8.2021 klo 9.00
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.