Kymsoten hallituksen päätökset 26.8.2021

26.8.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 26.8.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Osavuosikatsaus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-kesäkuulta 2021

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä edellyttää palvelutuotannolta ja tukipalveluilta seuraavaa:
 
Vuoden 2021 taloudellinen tilanne osoittaa merkittävän alijäämän syntymistä, joten palveluketjujen ja tukipalvelujen tulee tarkastella kriittisesti jo sovittujen keinojen lisäksi kaikkia toimintansa kustannuksia ja etsiä keinot hallita niitä. Kaikkien hyväksyttyjen kustannussäästöjen toteutuminen tulee varmistaa.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

4. Henkilöstön huomioiminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää huomioida Kymsoten henkilöstöä sijoittamalla 400 euroa työntekijää kohden ePassiin kertakorvauksena vuodelle 2021.
 
Henkilöstöjohtaja tekee huomioimisen täytäntöönpanoa koskevat päätökset hallintosäännön 29§:n perusteella.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

5. Ratamon ja Kymenlaakson keskussairaalan hankkeiden tilannekatsaus ja eteneminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Merkitään annettu selvitys tiedoksi ja hyväksytään selotusosassa esitetyt toiminnot keskussairaalan jatkosuunnitelmanpohjaksi.
 
Päätös: Hyväksyttiin.
 
Puheenjohtaja toimi tämän asiakohdan osalta hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Sippula.
Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Seppo Rintamo, Riku Pirinen, Birgit Koskela, Pirjo Matikainen ja Jukka Nyberg, ja he poistuivat kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi.

6. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:
 
Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 2 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.8. - 23.8.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi selvitys Miehikkälän ja Virolahden maksamista Kymsoten palveluista
 
Merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan kuntayhtymän 7/2021 talouden toteumatiedot ja päivitetty talousennuste vuoden 2021 osalta.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.