Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 22.2.2019

22.2.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 1.2.2019 kokouksesta. Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja lisätään myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erja Vanhala ja Riku Pirinen.

3. Kymsoten silmätautien poliklinikka- ja leikkauspalvelujen hankinta osaulkoistuksena

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy tehdyn suorahankinnan mukaiseksi hankintasopimukseksi liitteenä nro 1 esitetyn sopimusasiakirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymsoten lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2019

Toimitusjohtajan esitys: 

Hallitus hyväksyy Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2019 liitteen nro 2 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen Kymenlaaksossa 1.4.2019 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Kymsoten toiminta-alueelle sosiaalihuoltolain 29 §:n mukaisen sosiaalipäivystyksen järjestettäväksi 1.4.2019 alkaen siten, että

1. se toimii keskussairaalan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteydessä osana terveydenhuoltolain 50 §:n 4 mom. yhteispäivystystä ympärivuorokautisella 24/7 mallilla sekä

2. Pohjois-Kymenlaaksossa arki-iltaisin klo 22-23 saakka.

3. Palvelun saatavuus öiseen aikaan turvataan sosiaalityöntekijöiden varallaolojärjestelyin ja sen lisäksi Pohjois-Kymenlaaksossa viikonloppuöinä sosiaaliohjaajapäivystyksenä.

Edellä kuvattu järjestely edellyttää kolmen sosiaalityöntekijän viran perustamista sosiaali- ja kriisipäivystykseen (kustannuspaikka 2222).

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä täsmennetty esitys:

Hallitus hyväksyy Kymsoten toiminta-alueelle sosiaalihuoltolain 29 §:n mukaisen sosiaalipäivystyksen järjestettäväksi 1.4.2019 alkaen siten, että

se toimii keskussairaalan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteydessä osana terveydenhuoltolain 50 §:n 4 mom. yhteispäivystystä ympärivuorokautisella 24/7 mallilla sekä

perustetaan kolme sosiaalityöntekijän virkaa sosiaali- ja kriisipäivytykseen (kustannuspaikka 2222)

Muilta osin asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tuodaan seuraavan hallituksen kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Omaishoidon palvelusetelin myöntämisenperusteet, palvelusetelin arvo ja sääntökirja

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy omaishoidon tuen palvelusetelin myöntämisperusteet 1.4.2019 alkaen ja

Vahvistaa omaishoidon tuen palvelusetelin arvoksi 1.4.2019 lukien 27 euroa/seteli sekä

Hyväksyy omaishoidon tuen palvelusetelin sääntökirjan (liite nro 4) 1.4.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2019 alkaen

Hyväksytään liitteen mukaiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymenlaakson keskussairaalan sädehoito-osaston peruskorjaus ja laajennus (Af-osa, sädehoitoyksikkö)

Toimitusjohtajan esitys: 

Hallitus päättää hyväksyä keskussairaalaan sädehoito-osaston (Af-osa) peruskorjauksen ja laajennuksen kokonaisurakan urakoitsijaksi rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n (y-tunnus 0401169-8) kokonaishintaan 3.930.000,00 (alv0).

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kuntayhtymän tilinpäätös 2018

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2018 tuloksesta 1.029.364,48 euroa tuloutetaan poistoeroa 11.911,82 euroa, ja siirretään tilikauden ylijäämä 1.041.276,30 euroa taseen tilikauden yli-/alijäämään

allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

oikeuttaa talousjohtajan allekirjoituksen jälkeen tekemään tilinpäätökseen oikaisuluonteisia sekä muita teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuustokäsittelyä.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kymsoten ilmoittautuminen Kanta-Palvelujen sosiaalihuollon asiakastietojen arkiston käyttöönottoon

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää että:

Kymsote ilmoittautuu 28.2.2019 mennessä Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastietojen arkiston ensimmäisen vaiheen käyttöönoton ns. neljänteen aaltoon.

Kanta-palveluihin liitytään sekä ennen käyttöönottoa että käyttöönoton jälkeen syntyneillä asiakastiedoilla.

Ennen käyttöönottoa syntyneinä tietoina pidetään Kymsoten asiakastietojärjestelmään vietyjä tietoja.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Kymsoten perussopimuksen §6 ja §7 muuttaminen ja täydentäminen

Hallituksen puheenjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää jäsenkunnille, että kuntayhtymän perussopimusta muutetaan ja täydennetään, poiketen mitä yhtymähallitus päätti 1.2.2019 §:ssä 48, seuraavasti:

1. Perussopimuksen 6 §:ään lisätään kappale:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja yhtymähallituksen puheenjohtaja eivät voi tulla samasta jäsenkunnasta.

2. Perussopimuksen 7 §:n viimeinen kappale (momentti) kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

1.1.2019 aloittavan kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkon ja rahoituksen perusteiden muutoksiin sekä yli viiden (5) miljoonan suuruisiin investointeihin vaaditaan 2/3-osan enemmistö kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä

Päätös: Hyväksyttiin

12. Muut asiat

Kymsoten valvontayksikön yhteyspäällikkö Anna Sihvola esitteli yksikön alkuvuonna tekemää palvelutuotannon ohjausta ja valvontaa sekä valvontayksikön toimintaa kokonaisuudessaan.

Yhtymävaltuustolle järjestetään kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta info 8.3.2019 klo 9-11 Höyrypanimolla Kotkassa.

Hallitukselle annettiin katsaus Kymsoten taloudesta tammikuulta 2019.