Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 17.5.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 17.5.2019 kokouksessa:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Jari Käki.

3. Kouvolan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen puitesopimuksiin liittyvän optiovuoden käyttöönotto ja minikilpailutus vuodelle 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä hyväksyy Kouvolan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen puitesopimuksiin liittyvän optiovuoden käyttöönoton ja päättää käynnistää minikilpailutuksen vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Erityisryhmien asumispalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä käynnistää edellä kuvatun hankinnan valmistelun ja kilpailutuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. KS-Tieto Oy:n uusi osakassopimus ja yhtiön osakkeiden ostaminen Kotkan kaupungilta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että se

1. hyväksyy osakekaupan, jossa Kymsote ostaa Kotkan kaupungilta 388 kpl KS-Tieto Oy:n osaketta 640.200,00 eurolla

2. hyväksyy Kymsotea sitovaksi liitteen nro 1 mukaisen osakassopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Leikkaussalinäyttöjen hankinta Kymenlaakson keskussairaalan uuteen leikkausyksikköön G-sairaalaan

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä keskussairaalan laajennuksen (G-osa) leikkaussalinäyttöjen hankinnan Merivaara Oy:ltä kustannusarvion 560.000 euroa mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Paikallinen määräaikainen jatkosopimus ns. kliinisen lisätyön tekemisestä Kymenlaakson keskussairaalan yksiköissä 1.6.2019 - 31.12.2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy jatkettavaksi määräaikaisia paikallisia sopimuksia ns. kliinisen lisätyön tekemisestä Kymenlaakson keskussairaalan erikoissairaanhoidossa silmäyksikössä (liite nro 2), leikkaustoiminnassa (liite nro 3), sydäntutkimusyksikössä, kardiologian poliklinikalla ja sädehoitoyksikössä (liite nro 4) sekä tähystystoiminnassa (liite nro 5) 31.12.2019 asti liitteiden mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Määräaikainen paikallinen sopimus ylitöiden maksamisesta Kymsoten asiakas/potilastyössä oleville

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen nro 6 mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen ylitöiden maksamiseksi asiakas/potilastyössä oleville mukaan lukien sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat, palvelusihteerit ja välinehuoltajat 27.5.2019 lukien 8.9.2019 asti.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Ylifyysikon viran perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää perustaa ylifyysikon viran.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Haminan A-klinikka Oy:n sopimuksen irtisanominen

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsote irtisanoo edellä viitatun sopimuksen päättymään 31.12.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 7 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.4. – 10.5.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Yksilöjaoston varapuheenjohtajan valinta

Hallitus valitsi yksimielisesti Veli-Matti Hartikaisen yksilöjaoston varapuheenjohtajaksi.

12. Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4 §:n mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta uudelleenorganisointitarpeesta sopimiseksi kuntayhtymässä.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin mm. Kymsoten ja Kelan suunniteltua yhteistyötä tulevan sähköisen palvelualustan osalta. Lisäksi keskustelua syntyi Kymsoten terveyspalvelujen puhelinpalvelujen ja ajanvarauksen ongelmista, ja niiden selvittämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla. Pöytäkirja tulee myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.