Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 16.7.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 16.7.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Matikainen ja Päivi Sippula.

3. Kymsoten yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutuloksen hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hyväksytään työnantajan esitys toimenpiteiden ja henkilöstövähennysten kokonaissuunnitelmasta ja työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma.

Kymsoten organisaation suunniteltu henkilöstön vähentämistarve yhteensä 429 henkilöä. Tästä liikkeenluovutuksen kohteena olisi 91 henkilöä. Määräaikaisissa työ-/ virkasuhteissa ja eläkkeelle siirtyviä henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61 henkilöä. Mahdolliset irtisanomiset koskevat näin ollen taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen enintään 277 henkilöä, joista 165 henkilölle voitaisiin tarjota uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion perusteella 112 henkilölle ei voida osoittaa uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu täytäntöönpanon yhteydessä.

Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin. 

Vähennykset toteutetaan eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Ne irtisanomiset, jotka kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin, toteutetaan vaiheittain elokuusta 2019 lähtien. Vuoden 2020 aikana toteutetaan tuotannon muutokset ja niihin liittyvät henkilöstövähennykset.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Tieran Sähköinen ovenavaus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään uuden sopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa Sähköinen ovenavaus palvelusta edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Tieran Mobiili kotihoito

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään uuden sopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa Mobiili kotihoito palvelusta edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Perustietotekniikkapalvelujen siirtäminen Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus vahvistaa Kymsoten hankkivan perustietotekniikkapalvelut Kaakkois-Suomen Tieto Oy:ltä esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja täten hallitus vahvistaa Kymsoten sitoutuvan ICT PALVELUJEN SIIRTOSOPIMUKSEEN.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kuntouttavan työtoiminnan hankintapäätös

Puheenjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi kuntouttavaa työtoimintaa tämän hankintapäätöksen liitteestä 7. ilmeneviltä tarjoajilta, liitteen mukaisin hinnoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimituspalvelu

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen pohjalta apteekkien koneellisen lääkepalvelun ja toimituspalvelun tuottamisen puitejärjestelyyn tarjouksensa jättäneet apteekit tarjotun hinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä seuraavasti:

1. Hamina, Miehikkälä, Virolahti -alue:

1. Haminan Uusi apteekki (400 asiakasta)

2. Haminan Keskusapteekki (150 asiakasta)

3. Virolahden Apteekki (100 asiakasta)

4. Haminan 3.Itäväylän Apteekki (55 asiakasta)

5. Miehikkälän apteekki (100 asiakasta)

Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua (noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.

Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.

2. Kotkan alue:

1. Pyhtään Apteekki (300 asiakasta)

2. Kotkan 6.Kontio Apteekki (150 asiakasta)

3. Ankkuriapteekki (Kotka 4.) (350 asiakasta)

4. Kotkan 1.Kauppatorin apteekki (50 asiakasta)

5. Säynätsalon apteekki (200 asiakasta)

Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua (noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.

Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.

3. Myllykoski, Inkeroinen ja Elimäki alueet:

1. Myllykosken Apteekki (300 asiakasta)

2. Elimäen Apteekki (103 asiakasta)

3. Inkeroisten Apteekki (200 asiakasta)

4. Tornionmäen Apteekki (145 asiakasta)

5. Valtarin Apteekki (80 asiakasta)

Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua (noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.

Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.

4. Kouvolan keskinen alue:

1. Kouvolan Uusi Apteekki (150 asiakasta)

2. Elimäen apteekki (45 asiakasta)

3. Kouvolan Hansa-apteekki (205 asiakasta)

4. Valtarin Apteekki (150 asiakasta)

5. Tornionmäen Apteekki (145 asiakasta)

Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua (noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.

Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.

5. Kuusankosken alue

1. Kauppakeskus Veturin apteekki (200 asiakasta)

2. Kuusankosken Ykkösapteekki (40 asiakasta)

3. Voikkaan Apteekki (125 asiakasta)

4. Valtarin Apteekki (110 asiakasta)

5. Lauritsalan Apteekki (1000 asiakasta)

Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua (noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.

Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.

6. Jaalan ja Valkealan alueet:

1. Kouvolan Uusi Apteekki (79 asiakasta)

2. Kouvolan Hansa-apteekki (121 asiakasta)

3. Valkealan Apteekki (125 asiakasta)

4. Valtarin Apteekki (70 asiakasta)

5. Tornionmäen Apteekki (79 asiakasta)

Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua (noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.

Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Työkyvyn arviointijakson asiakasmaksun perimättä jättäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallintosäännön 72 § mukaisesti hallitus päättää asiakasmaksuista ja euromääristä.

Hallitus päättää hyväksyä muutoksen työelämäpalvelujen työkyvyn arviointipalveluihin siten, että arviointijaksosta ei peritä asiakasmaksua.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Henkilöstön osaamisen kehittämis- ja koulutussuunnitelma

Toimitusjohtajan esitys:

Hyväksytään Kymsoten Henkilöstö- ja osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella Kymsoten ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen palveluntuottajaksi Kymenlaaksoon sopimuskaudelle, jonka pituus on kolme (3) vuotta, mahdollinen optiokausi kaksi (2) vuotta, Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n, hintaan 1 390 000,00 euroa/vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 50 § muuttamisesta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä esittää, että terveydenhuoltolain 50 § muuttamisen yhteydessä pyydettäisiin lausunto Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää ylläpitäviltä kunnilta asiaan ja selvitettäisiin Kaakkois-Suomen päivystysjärjestelyt niin, että Kaakkois-Suomessa olisi kaksi laajan päivystyksen sairaalaa tai niin että Kaakkoisen Suomen laajan päivystyksen sairaala sijoittuisi 1.1 2020 alkaen Kotkaan.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus antaa edellä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä esittää, että terveydenhuoltolain 50 § muuttamisen yhteydessä selvitettäisiin myös Kymenlaakson päivystysjärjestelyt. 

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan muutettu esitys.

13. Oikaisuvaatimus palvelusihteerin valinnasta tekstinkäsittelypalveluihin

Toimitusjohtajan esitys:

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-toukokuulta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut pyrkivät tasapainottamaan toimintakulujen kasvua talousarvion mukaiselle tasolle sekä huolehtimaan että suunnitellun palvelutuotannon ja siihen kohdistettujen resurssien (henkilöstö, materiaalit, palvelut) suhde on tasapainossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 14 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 31.5. – 9.7.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Syksyn 2019 kokoukset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esitetyn kokousaikataulun:

Hallituksen ehdotetaan kokoontuvan syksyllä 2019:

23.8.2019

6.9.2019

20.9.2019

11.10.2019

25.10.2019

8.11.2019

22.11.2019

13.12.2019

Yhtymävaltuuston ehdotetaan kokoontuvan:

perjantai 30.8.2019

perjantai 29.11.2019

Kuntakokous ehdotetaan pidettäväksi tiistaina 15.10.2019

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Muut asiat

Keskustelua käytiin mm. vapaaehtoisten työntekijöiden (mm. kulttuuri- tai urheilutoiminnan vetäjien) vakuutuksien tilanteesta, työvaatteiden yhtenäistämisestä ja asiakas- ja neuvontapuheluihin vastaamisesta.

Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja tuodaan myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.