Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä Covid-19-epidemian johdosta

4.5.2020

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää Kymsoten hallitukselle 8.5.2020 kokouksessa, että Kymsotessa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut Covid-19-epidemian ja siitä johtuvien palvelutoiminnan ja henkilöstöjärjestelyjen vuoksi. Kymsotessa valmistaudutaan yhtäaikaisesti pitkäkestoiseen epidemiaan ja muun palvelutoiminnan toiminnan järjestämiseen pitkälle syksyyn asti. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia ammattiryhmiä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden keskeinen sisältö on seuraava:

   1)  Epidemian johdosta tehtävät järjestelyt ja henkilöstösiirrot

   2)  Muut toimintaa koskevat järjestelyt ja henkilöstösiirrot

   3)  Henkilöstöratkaisut töiden vähentyessä

   4)  Vuosilomia koskevat järjestelyt

Kymsotessa työnantaja pyrkii siihen, että edellä mainitut toimenpiteet auttavat ratkaisemaan kuntayhtymän haastavan tilanteen, joka koronavirusepidemian myötä on syntynyt niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Mikäli epidemia kuitenkin jatkuu pitkään ja Kymsote joutuu varautumaan palvelutoiminnoissaan tähän, voidaan tarvita lisää toimenpiteitä. Jos tilannetta ei saada ratkaistua ensisijaisilla edellä listatuilla järjestelyillä, käynnistetään yhteistoimintamenettely lomautuksista. Kymsoten hallitukselta haetaan jo tässä vaiheessa päätös myös siitä, että Kymsotessa voidaan toimitusjohtajan päätöksellä tarvittaessa aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut lomautusten mahdollistamiseksi koronavirusepidemiasta johtuen, mikäli laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Taloudellisesta näkökulmasta tilanne on jo nyt käsillä, mutta Kymsote pyrkii järjestelemään tilannetta edellä kuvatuilla ensisijaisilla toimenpiteillä.

Henkilösiirroilla varmistetaan perustoimintaa ja varaudutaan epidemian pahenemiseen

Covid-19-epidemiasta johtuen Kymsotessa on toteutettu henkilöstösiirtoja. Kymsotessa on jatkossakin tarve epidemiasta johtuville henkilöstösiirroille ja toimintaa koskeviin järjestelyihin. Näillä järjestelyillä ja siirroilla varmistetaan, että Kymsote pystyy hoitamaan tavanomaiset sairaudet ja reagoimaan tarvittaessa myös pandemian mahdollisiin pahenemisvaiheisiin. Ensiarvoisen tärkeää on varmistaa potilaiden hyvä hoito muuttuvissa olosuhteissa. Pitkittyneessä pandemiatilanteessa on myös tärkeää varmistaa ja turvata perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden saatavuus. Kymsoten tavoitteena on epidemiatilanteessa hoitaa asumispalvelujen asiakkaita omassa asumispalveluyksikössä, niin kauan, kun ei ole tarvetta sairaalahoidolle. Eristyshoidon järjestäminen asumispalveluyksikköön vaatii henkilöstöjärjestelyjä, jotka eivät ole mahdollisia asumispalvelujen perusresursseilla.  Kymsoten on varmistettava sellaiset toimintatavat, että tilanne pystytään ratkaisemaan nopeasti toiminnan sitä vaatiessa.

Covid-19-epidemia on laittanut talouden koville

Koronaepidemian tiedetään jo nyt heikentävän Kymsoten taloutta. Tämänhetkisen arvion mukaan, jos tilanne jatkuu kesäkuun loppuun, alijäämä tulee olemaan 20 miljoonaa euroa. Mikäli tilanne jatkuu syksyyn saakka, alijäämä painuu yli 30 miljoonaan euroon. Taloudellisten vaikutusten suuruuteen tulevat vaikuttamaan poikkeustilan kesto, epidemian johdosta sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä sekä elektiivisen hoidon supistusten määrä ja kesto. Kokonaistilanteeseen vaikuttaa myös kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusta koskeva tilanne. 30.4. saadun tiedon mukaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten kuukauden mittainen sovittelu ei johtanut ratkaisuun. Tilanne on tältä osin siis vielä ratkaisematon.