Kymsotelle koordinointivastuu alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä

20.9.2019

Valtakunnallisen sote- ja maakuntavalmistelun päätyttyä viime keväänä, Kymenlaaksossa kokoonnuttiin pohtimaan, miten alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä lähdetään jatkossa viemään maakunnassa eteenpäin. Maakunnan eri toimijoiden yhteinen päätös oli, että Kymsote ottaa yhteistyöstä koordinointivastuun ja yhteistyössä lähdetään kokoamaan Kymenlaakson ensimmäistä alueellista hyvinvointikertomusta.

Alueelliseen hyvinvointikertomukseen kootaan tietoa kymenlaaksolaisten hyvinvointiin, terveyteen ja terveyseroihin liittyen.

- Hyvinvointikertomus tukee samalla alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden asettamista. Se määrittelee, mitä alueelliset toimijat tekevät yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Se kuvaa myös kuntien ja alueen välistä yhteistyötä ja on tärkeä strategisen johtamisen väline, kertoo Kymsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämispäällikkö Sanna Koste.

Hyvinvointikertomuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020 ja kertomuksen laatimisesta vastaavat Kymsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämispäällikön lisäksi maakuntaliiton ja kaikkien kuntien hyte-koordinaattorit. Kuntien laatimat hyvinvointikertomusten vuosiraportit toimivat alueellisen hyvinvointikertomuksen pohjana ja seuraavat ovat valmiita kesällä 2020.

- Kunnat kokoavat ensin oman alueensa vahvuudet sekä huolenaiheet. Näiden tietojen pohjalta maakunnallinen työryhmä kokoaa Kymsoten koordinoimana alueellisen hyvinvointikertomuksen, johon yhdistetään lisäksi eri hyte-toimijoiden, kuten järjestöjen asiantuntemusta, Koste sanoo.

Lähtölaukauksena hyvinvointikertomuksen kokoamiselle toimii maakunnallinen hyte- ja osallisuusfoorumi, joka järjestetään keskiviikkona 25.9.