Kymsote vahvistaa päihdetyön osaamista

25.1.2022

Kymsotessa on koulutettu päihdetyön osaajia vuoden 2021 aikana. Päihdehoitotyön kehittämisohjelmaan osallistui Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisia. Yhteistyötä tehtiin koulutus- ja valmennusalayritys Verutumin kanssa. Ohjelman aikana osallistujat suorittavat ammatillisena tutkintona (näyttötutkinto) tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, joka on suunnattu päihdetyön kehittämisen tarpeisiin.

Koulutuksen tavoitteena oli paitsi asiakaslähtöisen toiminnan edistäminen, myös verkostotoiminnan ja moniammatillisen toiminnan kehittäminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen. Kaikkiaan valmennuksessa on saatu konkreettisia työkaluja arkipäivän palveluprosessien ja asiakaskohtaamisten kehittämiseen. Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut Verutumin asiantuntijoiden lisäksi mukana Päihdelääketieteen yhdistyksen asiantuntijoita. 

Sairaanhoitaja Antti Nakari oli mukana koulutuksessa ja hän korosti myös palvelumuotoilun taitojen vahvistumista. 

- Koulutus antoi valmiuksia kehittämistyöhön ja vaikutti omiin ajatuksiin ja asenteisiin asiakkuudesta. Tarkoitan siis, että miten kehitystyö tapahtuu alusta lähtien asiakkaan tarpeista ja asiakas pidetään mukana prosessissa koko ajan, Nakari kertoo.

Koulutuksen toteuttamisessa oli myös haasteensa. Työpaikkaohjaajan ja koulutettavan yhteistyön tulee olla jatkossa tiiviimpää, kehittämistehtävä kun tule suoraan työelämän tarpeista. Moni koki myös koulutuksen vaativaksi.

Sairaanhoitaja Eija Häkkinen Haminan mielenterveys- ja päihdepoliklinikalta teki kehittämistehtävän lääkevieroitushoidosta.

- Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen hoitotyöhön yhdistettynä vaati minulta aluksi ajatusponnistelua. Koulutuksessa oppi myös tarkastelemaan asioita lainsäädännön ja talouden näkökulmasta. Oman kehitysidean löytäminen, työstäminen ja kuvaaminen vaati pohtimista. Oli muistiin jäävä hetki, kun oma lääkevierotuspotilaan hoitopolku oli luotu, Häkkinen kertoo. 

- Koulutuksessa parasta oli uusi tieto ja opitut käytännöt. Mukavana muistona jäi erityisesti mieleen oman yksikön työntekijöiden ensimmäiset haastattelut keväällä, jolloin työntekijät innokkaana kertoivat kokemuksiaan ja tapahtuneita muutoksia kehittämiskohteeni potilaiden hoidossa ja mahdollisia kehittämiskohteita. Paljon on mielessä, mitä vielä voisi kehittää ja parantaa, Häkkinen jatkaa.

Sairaanhoitaja Minna Suomi teki kehittämistehtävän yleissairaalapsykiatrian poliklinikalle. 

- Suunnittelin kriisi-intervention päihtyneenä itsemurhaa yrittäneen auttamiseksi. Erityisesti sellaiset potilaat, joilla ei ole mielenterveys- ja päihdepalveluihin olemassa olevaa hoitosuhdetta, on vaikea saada sitoutumaan uuteen hoitopaikkaan. Kun me käymme yleissairaalapsykiatrian poliklinikalta tapaamassa potilasta, on luontevaa, että tapaamme potilasta muutaman kerran potilaan kotiuduttua. Useat tulevat autetuksi oikea-aikaisella ja tiiviillä hoidolla, Suomi kertoo. 

Suurin osa valmistuneista kehittämistehtävistä on valmiina käyttöönotettavaksi. 

-Saimme valtavan määrän lisää osaamista organisaatioomme, kertoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö Heli Kainulainen.

- Koulutuksen avulla ammattilaiset tuottivat meille useita käyttökelpoisia uusia toimintamalleja päihdepotilaiden hoitoon ja asiakastyötä tekevien näkökulma pysyi töissä vahvana. Työelämälähtöinen koulutus tukee sekä työntekijää työssään, että hyödyttää organisaatiota työn kehittämisessä. Seuraavaksi lähdemme käymään läpi kehittämistöitä ja ainakin osasta saamme selkeitä uusia toimintamalleja päihdepotilaiden auttamistyöhön.