Kymsote tuottaa 1.4. alkaen Kymenlaakson alle 18-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdepalvelut ja Kouvolan mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalvelut

6.3.2019

Kymsote tuottaa 1.4. alkaen Kymenlaakson alle 18-vuotiaiden nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut ja Kouvolan alueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalvelut. Asiakkaat siirtyvät maaliskuun aikana Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidettavaksi nykyisiltä palveluntuottajilta eli Addiktumilta ja A-klinikka Oy:ltä.

Nuorten vastaanotto toteutetaan omissa yksiköissä Kotkassa ja Kouvolassa

Huhtikuun alusta lähtien nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotto toteutetaan Kouvolassa ja Kotkassa omissa nuorille suunnatuissa yksiköissä.

Hoito toteutetaan yksiköissä, joissa on moniammatillinen tiimi. Tiimi koostuu psykiatrisista sairaanhoitajista, sosiaaliohjaajista, sosiaalityöntekijöistä, psykologeista, toimintaterapeutista ja lääkäristä. Uudella hoitomallilla pyritään helpottamaan nuoren palvelujen saatavuutta. Palvelussa huomioidaan nuoren ja perheen kokonaisvaltainen tuen tarve.

Palvelupisteessä saa neuvoa ja ohjausta sekä perustason hoitoa omaan tai läheisen mielenterveys- ja päihdetilanteeseen. Asiakkaina ovat alle 18-vuotiaat perheineen. Palvelupisteet tarjoavat myös kasvatus- ja perheneuvontaa 13 vuotta täyttäneille ja heidän vanhemmilleen. Tämän lisäksi yksiköt tarjoavat psykososiaalista tukea elämän eri tilanteisiin.

Kouvolan matalan kynnyksen palvelupiste sijaitsee Kouvolan nuorisoneuvolan yhteydessä. Palvelupisteen puhelinnumero on 020 615 4194.

Etelä-Kymenlaakson matalan kynnyksen palvelupiste on Kotkan nuorten palveluiden yhteydessä. Palvelupisteen puhelinnumero on 0400 659 942.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotto toteutetaan terveysasemilla

Huhtikuun alusta lähtien aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotto toteutetaan ensisijaisesti terveysasemilla, jossa hoitajat, lääkäri ja muu henkilökunta arvioivat hoidon tarpeen. Hoito toteutetaan joko terveysasemalla tai alueen mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla. Kouvolan terveysasemilla työskentelee jatkossa 12 mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajaa, joiden avulla perustason hoitoa toteutetaan.

– Uudella hoitomallilla pyritään helpottamaan hoitoon pääsyä. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin tarjotaan apua siellä, missä muitakin terveydellisiä ongelmia hoidetaan, kertoo palvelualuepäällikkö Elina Kallio.

– Lisäksi tarjoamme matalan kynnyksen palvelua ilman ajanvarausta: palvelupisteessä saa neuvoa ja ohjausta mielenterveys- ja päihdehoitajilta omaan tai läheisen tilanteeseen. Vastaanottoajat ovat lyhyitä ja tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia palveluihin hakeutuvia. Kouvolan matalan kynnyksen palvelupiste on avoinna Kouvolan terveysasemalla arkisin ma-to klo 13–15.

– Muutoksella pyrimme helpottamaan myös hoidon saatavuutta ja hoitoketjujen toimivuutta, lisää palvelualuepäällikkö Katja Palin. Siirtymät erikoislääkäritasoiseen hoitoon tehdään sujuviksi. Lisäksi työskentelemme tiiviisti aikuissosiaalityön kanssa ja kehitämme yhteistyötä edelleen.

Selviämisaseman hoidon sekä päihdehuollon laitoshoidon toteuttaa edelleen A-klinikka Oy.