Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsote hakee kehitystyöhön Kymenlaakson asukkaita

22.8.2019

Kymsoten keskeisenä tavoitteena on tarjota kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittävää panostamista kehittämistyöhön, ja työtä onkin viety eteenpäin Kymsoten laajalla kehitysohjelmalla. Nyt kehittämiseen halutaan osallistaa myös paikalliset ihmiset – Kymsote etsii Prototyyppejä! 

Taustalla viisivuotinen kehityshanke

Kymsoten ja sitä kautta kehitysohjelman tavoitteena on tuoda sosiaali- ja terveyspalvelujen talous kestävälle pohjalle sekä tuottaa seudun asukkaille hyvinvoinnin haasteita ennaltaehkäiseviä palveluja, jotka ovat moderneja ja laadukkaita. 

Seudun asukkaiden osallistaminen

Osana Kymsoten kehittämistyötä osallistetaan maakunnan asukkaat mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Tätä varten perustetaan online-yhteisö, joka koostetaan kymenlaaksolaisista ihmisistä – kaikista ikäryhmistä ja kaikenlaisista elämäntilanteista. Online-yhteisössä jäsenet voivat mm. kertoa ajatuksiaan Kymsoten toiminnasta ja palveluista sekä osallistua uusien palveluiden kehittämiseen tehtävien kautta. Yhteisön materiaalia hyödynnetään kehitysprojekteissa sekä sovelletaan hyvinvointipalvelujen arjen konkretiaan. Online-yhteisön jäsenet toimivat hyvinvointipalvelujen kehittämisessä asukkaita edustaen eturintamassa, joten heidät on nimetty prototyypeiksi.
 
Online-yhteisöön haetaan verkossa osoitteessa prototyypit.kymsote.fi. Hakuaika on 22.8.–8.9.2019. Osana hakukampanjaa kymenlaaksolaisia herätellään pohtimaan, millaisia kehittäjä- ja vaikuttajatyyppejä he itse ovat. Herättelijöinä toimivat eri puolilla maakuntaa kiertävät rintanappiständit. Online-yhteisöön hakeminen vaatii ainoastaan eteenpäin katsovaa mieltä, innokkuutta, halua vaikuttaa ja sitä, että henkilö asuu Kymenlaaksossa eli on jollakin tavalla Kymsoten palvelujen piirissä. Hakuajan päätyttyä yhteisöön valitaan Kymsoten toimesta noin 100 henkilöä, jotka tekevät erilaisia Kymsoten toimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä tehtäviä omien tietokoneiden kautta. Tehtävissä edetään noin viikon kestävin aktiivijaksoin ja niiden teemat vaihtelevat tehtäväkohtaisesti.

Tuloksien näkyvyys

Prototyyppien työn tuloksia hyödynnetään Kymsoten palvelujen kehittämisen raaka-aineena niiden edustaen alueen asukkaiden näkemystä yksittäisistä kehityskohteista.  Kehityskohteiden muutosta mitataan, ja tuloksia julkistetaan mm. Kymsoten sosiaalisessa mediassa, tiedottamalla ja Kymsoten viestintäkanavissa.

Hae mukaan: