Kymenlaakson erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilanne THL:n tilastoja parempi

13.10.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut tiedot erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä elokuun lopun tilanteesta. THL:n tilastoissa Kymenlaaksossa hoitoonpääsyssä näyttää tapahtuneen merkittävä muutos huonompaan. Kymsoten selvityksen mukaan tilaston antama kuva ei ole totuudenmukainen, vaan kyse on tilastovirheestä, joka on aiheutunut Kymsoten aineistossa olleista virheistä.

Kymsoten tilastojen mukaan tällä hetkellä yli puoli vuotta erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä on odottanut 7,1 % kaikista hoitoa odottavista. Elokuun lopun tarkastelutilanteessa osuus oli THL:n tilastoissa 24 %. Ero selittyy lähes yksistään sillä, että Kymsoten THL:lle elokuun tilanteesta toimittamat tiedot sisälsivät merkittävän määrän virheitä.

– Jos kyse olisi aidosta jonojen kasvusta, niin noin isoa korjausta ei olisi tässä ajassa tehty. Sen sijaan olemme korjanneet huomattavan määrän virheitä lähetteiden ja hoitoonpääsyn kirjaamisessa. Määrä oli niin suuri, että meillä on ollut epäilys järjestelmässä olleesta systemaattisesta virheestä, mutta tällaista ei ole pystytty toistaiseksi todentamaan, sanoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Johtajaylilääkäri toteaa tämän osoittavan sen, kuinka tärkeässä roolissa oikea kirjaaminen on. Hän myös toteaa, että petrattavaa on seurannassa.

– Tässä petti myös seuranta, sillä korjausurakkaa oli paljon, koska virhetilanne oli kasvanut käytännössä koko THL:n tarkasteluvälin eli huhtikuun lopusta elokuun loppuun.

– Tästä on kyllä opittu jo, ja olemme panostamassa reaaliaikaiseen tiedon saatavuuteen ja siihen, että seurannasta vastaavat voivat helposti nähdä poikkeamat ajoissa ja reagoida niihin heti.

Taulukko. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn keskeiset mittaritiedot 30.8.2021 ja 12.10.2021.

Tarkastelu, pvm

Hoitoa odottavien lkm

1 - 90 vrk lkm

91 - 180 vrk lkm

yli 180 vrk lkm

yli 180 vrk %

Keskimääräinen odotusaika vrk mediaani

30.8.2021

978

607

127

244

24,9

41

12.10.2021

762

618

90

54

7,1

20