Kymenlaakson sosiaalityöhön vahvaa ammatillista osaamista ESR-​hankkeella

12.4.2021

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke on vahvistanut sosiaalityön ammatillista osaamista maakunnassa. Hankkeessa koulutettiin 20 yhteiskuntatieteiden maisteria sosiaalityön pääaineessa ja kehitettiin tutkimusperustaista sosiaalityötä Kymenlaakson alueella. Kehittämisen kärkinä olivat asiakasturvallisuus ja digitalisaatio sosiaalityössä.
Sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke toteutettiin vuosina 2018-2020. ESR-rahoitteisen hankkeen päätoteuttajana oli Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja osatoteuttajana Kymenlaakson kesäyliopisto.
 
Hankkeen koulutustavoite täyttyi ja sosiaalityön osaaminen vahvistui alueella. Lisäksi kehittämistyö vaikutti rakenteelliseen sosiaalityöhön uudistuvissa sote-rakenteissa. Kymenlaakson maakunnan toimijoiden vahva osallistuminen hankkeen toteutukseen ja kehittämismyönteisyys edesauttoivat tavoitteiden saavuttamisessa.
 
Hankkeesta on julkaistu raportti Sosiaalisesti kestävää Kymenlaaksoa tekemässä (toim. Aini Pehkonen & Riitta-Liisa Kinni & Piia Puurunen). Raportti koostuu hankkeen tutkimus- ja kehittä­mistoiminnan keskeisten osa-alueiden (asiakasturvallisuus sosiaalityössä ja digitalisaatio sosiaalityössä) tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista. Hankkeessa luotu kehittämistyö antaa hyvät edellytykset jatkaa sosiaalityön tutkimus­perustaista kehittämistä edelleen sosiaalisesti kestävässä Kymenlaaksossa.