Tutkimus kutsuu Kymenlaakson perheet 3-vuotisneuvolasta myönteisen vanhemmuuden verkko-ohjelmaan

21.6.2021
 
Kymsoten lastenneuvoloissa on käynnistynyt 10.6.2021 tutkimus, jossa selvitetään myönteisen vanhemmuuden internetohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta. Ole läsnä lapsellesi -ohjelma on tarkoitettu kaikkien 3-vuotiaiden lasten huoltajille.
 
Tutkimus toteutetaan Kymsoten neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea. 
 
- Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea, koska vanhemmuus vaikuttaa keskeisesti pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä, kertoo erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.
 
Myönteinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltaja kykenee ymmärtämään lapsen tarpeita, ohjaamaan lasta myönteisin, turvallisin keinoin sekä ratkaisemaan arjen pulmatilanteita rakentavasti. 
 
Vanhemmuusohjelmaa pääsevät käyttämään Kymenlaakson kunnissa kaikki 3-vuotiaiden huoltajat, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Ohjelmassa on viisi vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun muassa lukumateriaalin, kysymysten ja videoiden avulla. 
 
- Ohjelma sisältää yksinkertaisia vinkkejä ja vuorovaikutuskeinoja, joita voi hyödyntää helposti arjessa 3-vuotiaan kanssa, Mishina kuvailee.

Tutkimus laajentaa Kymenlaakson Voimaperheet-yhteistyötä

Tutkimus on osa Voimaperheet-tutkimuskokonaisuutta. Siinä on aiemmin kehitetty Huomaa hyvä lapsessasi -vanhempainohjausohjelma, joka on suunnattu alle kouluikäisten lasten käyttäytymisen vaikeuksien vanhempainohjaukseen. Huomaa hyvä lapsessasi on kuulunut neuvoloiden palveluvalikoimaan Kouvolassa vuodesta 2015  ja muissa Kymsoten kunnissa vuodesta 2019 alkaen. 
 
Nyt alkanut Ole läsnä lapsellesi -ohjelma perustuu Huomaa hyvä lapsessasi -ohjelmaan. Se on kuitenkin kevyempi, kokonaan digitaalinen ja suunniteltu kaikkien perheiden käyttöön. Ohjelmaa voi käyttää missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla. 
 
Perheet saavat neuvolakäynnillä osallistumislinkin ja rekisteröitymiskoodin. Samalla koodilla on mahdollista luoda käyttäjätunnukset yhdelle tai useammalle huoltajalle. 
 
Uuden Ole läsnä lapsellesi tutkimuksen lisäksi myös kohdennettu Huomaa hyvä lapsessasi –vanhempainohjaus kuuluu edelleen neuvolan palveluvalikoimaan Kymsoten alueen kunnissa. 
 
Sitä tarjotaan osalle vanhemmista väestöseulonnan perusteella, joka toteutetaan nelivuotisneuvolassa osana lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointia. Perheelle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vanhempainohjausohjelmaan, kun he arvioivat kyselyssä lapsellaan olevan kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia. 
 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsuusiän käytösongelmat voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää, ja vanhempainohjaus on niiden vaikuttavin psykososiaalinen hoitomuoto. 
 
Voimaperheet-tutkimukset toteutetaan osana eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, jota rahoittaa Suomen Akatemia. 
 
Ole läsnä lapsellesi –tutkimuksen www-sivu: https://sites.utu.fi/voimaperheet/olelasna/
Huomaa hyvä lapsessasi –tutkimuksen wwww-sivu: https://sites.utu.fi/voimaperheet/huomaahyva/