Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivut julkaistaan alkuvuonna 2023

28.12.2022

Hyvinvointialueen verkkosivut julkaistaan vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä. Verkkosivujen julkaisuun asti tiedot Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluista löytyvät edelleen osoitteesta www.kymsote.fi. Sivustoa päivitetään tammikuun 2023 aikana.

Kaikkiaan Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaation ja palveluiden tiedot löytyvät kolmelta sivustolta.

- Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedot ja yhteystiedot sekä ohjeet yhteydenottoon: www.kymsote.fi
- Kymenlaakson pelastuslaitoksen yhteystiedot ja tietoa palveluista: www.pelastustoimi.fi/kymenlaakso
- Tietoa Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiosta sekä sote-palveluiden ja pelastustoimen uudistuksista, konsernin yhteystiedot ja päätöksentekoasiakirjat: www.kymenhva.fi

Lisäksi Kymenlaakson koronavirustiedotus on keskitetty verkkoon sivustolle www.korona.kymsote.fi aina hyvinvointialueen verkkosivujen julkaisuun asti.

Julkaisun jälkeen uudet Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivut korvaavat nykyiset www.kymenhva.fi -sivut. Samalla www.kymsote.fi suljetaan. Pelastustoimen sivut ovat osa valtakunnallista sivustoa, joka palvelee Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivujen rinnalla myös jatkossa.

Vanha organisaatio voi näkyä myös vuoden vaihtumisen jälkeen

Kymsote lakkaa organisaationa olemasta vuoden 2022 loputtua. Tästä huolimatta voivat vanhan organisaation nimi ja visuaalinen ilme näkyä verkossa vuoden vaihduttuakin. Koska kokonaan uudet verkkosivut julkaistaan lähikuukausina, nykyisille www.kymsote.fi -verkkosivuille tehdään vain vähän muutoksia, ja sivun ulkoasu säilyy pitkälti entisellään.

Kymenlaakson asukkaita pyydetäänkin huomioimaan, että www.kymsote.fi -sivustolla on edelleen ajantasaisin tieto maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista, vaikka vanha kuntayhtymä ei 31.12.2022 jälkeen olekaan toiminnassa. Myös sivustolla olevia Kymsoten aikaisia lomakkeita käytetään toistaiseksi, ellei toisin ohjeisteta. Uusien verkkosivujen julkaisusta tullaan tiedottamaan lisää alkuvuonna.