Kuulo- ja puhevammaisten tulkkauspalvelut siirtyvät liikkeenluovutuksella Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomille 1.1.2023 alkaen

20.10.2022

Kymsoten vammaispalveluiden alaisuudessa toimiva tulkkauspalvelujen yksikkö, joka tuottaa kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten tulkkauspalvelua sekä kommunikaatio-ohjausta ja -opetusta (AAC) siirtyy liikkeenluovutuksella 1.1.2023 alkaen Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomille. Tulkkauspalvelut on tuottanut kuulo- ja puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaatio-ohjausta Kelalle, Eksotelle, kuntien opetustoimelle sekä Kymsotelle Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Toiminta jatkuu uuden organisaation alaisuudessa.

Kymsote ja jatkossa Kymenlaakson hyvinvointialue on osakkaana lakisääteisessä Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomissa, jonka osakkaita tällä hetkellä ovat muun muassa kaikki Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnat sekä kuntayhtymät Kymsote ja Eksote. Socom tuottaa mainituille kunnille ja kuntayhtymille tiettyjä sosiaalialan erityispalveluja, joita on järkevää tuottaa Kaakkois-Suomen laajuisella väestöpohjalla.