Kuntouttavan työtoiminnan hankintojen kilpailutus Kymsoten alueella

1.12.2021

Päivitetty 14.12.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Kymenlaakson alueella. Nykyiset hankintasopimukset ovat voimassa 31.8.2022 saakka. Hankinta tullaan kilpailuttamaan keväällä 2022 ja uusien hankintasopimusten on suunniteltu tulevan voimaan 1.9.2022 alkaen.

Kymsote kutsuu nykyiset ja mahdolliset tulevat kuntouttavan työtoiminnan yhteistyökumppanit koolle yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan ja suunnittelemaan tulevaa hankintaa. Tilaisuuksia järjestetään kaksi ja ne ovat saman sisältöisiä.
1.12.2021 julkaistusta tiedosta poiketen tilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä vaikeutuneesta koronatilanteesta johtuen. Aktiivisen keskustelun edistämiseksi ja monipuolisten näkökulmien esiin tuomiseksi tilaisuudet suunnataan alueittain, mutta niihin voi osallistua vapaasti riippumatta osallistujien toiminnan maakunnallisesta sijoittumisesta.
 
Ti 11.1.2022 klo 12 - 14 eteläisen Kymenlaakson toimijat Liity keskusteluun (microsoft.com)

Ke 12.1.2022 klo 12 - 14 pohjoisen Kymenlaakson toimijat Liity keskusteluun (microsoft.com)
 
Kutsua voi jakaa aiheesta kiinnostuneille.
 
Lisätietoja antavat:
 
Liisi Hietanen, työelämäpalvelukoordinaattori, p. 040 480 1536, liisi.hietanen@kymsote.fi
Elina Mäkelä, palveluesimies, p. 040 669 3559, elina.makela@kymsote.fi
Niina Holm-Richardson, palvelualuepäällikkö, p. 0400 728 404, niina.holm-richardson@kymsote.fi
Marita Rekola, hankinta-asiantuntija, p. 040 186 3588, marita.rekola@hus.fi.