text.skipToContent text.skipToNavigation

Kymsote 2019 alueellinen koulutuskalenteri

Ilmoittautuminen alueellisiin koulutuksiin koulutustietojen yhteydessä olevan linkin kautta. Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteys: koulutukset@kymsote.fi.

Kymsoten henkilöstö ilmoittautuu intran KuntaHr koulutuskalenterin kautta.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Lisätietoja:
Anne Sundström, koulutuspäällikkö 
Puhelinnumero: 040 489 8530
Sähköposti: anne.sundstrom@kymsote.fi


LIFECARE-KOULUTUKSET ESH-KESÄSIJAISILLE (LÄÄKÄRIT) 19.6.–2.9.2019

Ilmoittaudu


SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Aika: Maanantai 26.8.2019 klo 8.30 - 16.00

Paikka: Kouvolatalo Simeliussali Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

Kouluttaja: OTK Liisa Murto

Kohderyhmä: Sosiaalialan eri alojen ammattihenkilöt, sosiaalihuollossa työskentelevät terveydenhuollon ammattihenkilöt

Tavoitteet: Lisätä valmiuksia huomioida ja edistää itsemääräämisoikeuden toteutumista arjen työssä. 

Sisältö:

- Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain, asiakaslain, potilaslain sekä kehitysvammalain ja mielenterveyslain säännöksiä itsemääräämisoikeudesta.
- Koulutuksessa sivutaan myös terveydenhuollon lainsäädäntöä ja esimerkiksi lääkärin tekemiä päätöksiä asumispalveluissa.
- Itsemääräämisoikeus on turvattu perustuslaissa mutta mitä se tarkoittaa käytännössä. Tätä avataan koulutuksessa sekä käydään läpi sitä, miten itsemääräämisoikeuden toteutuminen voidaan varmistaa sosiaalihuollon palveluissa. Miten itsemääräämisoikeus tulee huomioida palvelutarpeen arvioinnissa, palvelusuunnitelmissa ja palveluiden toteuttamisessa.
- Koulutuksessa käydään läpi kehitysvammalain ja mielenterveyslain säännöksiä rajoittamisesta. Milloin voidaan rajoittaa ja millaisia päätöksiä rajoittamisesta pitää tehdä.
- Koulutuksessa huomioidaan myös tilanteet, joissa nousee esille itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, mutta tilanteeseen ei ole lainsäädäntöä. Näitä tilanteita on erityisesti vanhusten huollossa. 

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Ilmoittaudu koulutukseen

 


”ALKOHOLIN VAURIOITTAMAT”- FASD-KOULUTUS

Aika: 9.9.2019 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie1, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Neuvolaterveydenhoitajat, kouluterveydenhoitajat, lääkärit, kätilöt, varhaiskasvatus, erityisopetus, lastensuojelulaitosten henkilökunta, lastenosaston henkilökunta, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu ja kaikki asiasta kiinnostuneet

Tavoite: Lisätä tietoutta sikiöaikaisen alkoholialtistuksen seuraamuksista, diagnosoinnista, kuntoutuksesta ja käytännön asioista.

Sisältö: Koulutuksessa käsitellään alkoholin aiheuttamia vaurioita ja niiden ilmenemistä yksilön kehityksen eri näkökulmista.                                   

Kouluttajat:    

- Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen kehitysvammalääketieteen erikoislääkäri, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Kymsote
- Mia Tapiola, lastenpsykiatrian ylilääkäri, Kymsote
- Tiina Wallden, lastenneurologian ylilääkäri, Kymsote
- Paula Soinio, perhekodin äiti, kokemusasiantuntija 

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Ilmoittaudu koulutukseen

 


MONIKULTTUURISIA KOHTAAMISIA

Aika: 26.9.2019

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, alan opettajat ja opiskelijat, kasvatus- nuorisoalan ammattihenkilöt, poliisi  ja pelastuspalvelun henkilöstö. Kaikki asiasta kiinnostuneet, jotka kohtaavat eri kulttuurista tulevia asiakkaita.

Tavoite: Osallistuja lisää valmiuksiaan ja saa konkreettisia työkaluja monikulttuurisiin kohtaamisiin asiakastyössä, mm. miten vuorovaikutustilanteissa kannattaa huomioida kieleen, tietoon ja kulttuuriin liittyvät eroavaisuudet. 

Sisältö: 

- monikulttuurinen ja potilaskeskeinen vuorovaikutus
- kulttuurien kohtaaminen hoitotyössä
- asioimistulkin kanssa toimiminen
- kulttuuritaustojen eroavaisuudet ja erityispiirteet (uskonnosta johtuvia piirteitä, kulttuurien eroavaisuuksia, eri kulttuureissa huomioitavia tapoja)
- vuorovaikutus lähtee käsistä (kehon ja kielen käyttö eri kulttuurien kohtaamistilanteissa terveydenhuollossa)

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Ilmoittaudu koulutukseen


EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN OSAAJA -KOULUTUS KOTKASSA

Aika: Keskiviikko 2.10.2019

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Työikäisten ja ikääntyneiden parissa toimivat ammattilaiset ja muut ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet. Koulutukseen otetaan max 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tavoite: Kunnissa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen. 

Sisältö:

Koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa rahapelaamisesta ja keinoja puheeksi ottoon:
- tietoa eettisesti kestävästä ehkäisevästä päihdetyöstä
- alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytön riskien tunnistamisen vahvistamista

Kouluttajat: Kouluttajat ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntijat

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Ilmoittaudu koulutukseen


EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN OSAAJA - KOULUTUS KOUVOLASSA 3.10.2019

Aika: Keskiviikko 3.10.2019

Paikka: Pohjois-Kymen sairaalan auditorio, Sairaalakuja 6, 45750 Sairaalamäki

Kohderyhmä: Työikäisten ja ikääntyneiden parissa toimivat ammattilaiset ja muut ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet

Tavoite: Kunnissa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten ehkäisevän  päihdetyön osaamisen vahvistaminen. 

Sisältö: 

Koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa rahapelaamisesta ja keinoja puheeksi ottoon:
- tietoa eettisesti kestävästä ehkäisevästä päihdetyöstä
- alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytön riskien tunnistamisen vahvistamista

Kouluttajat: Kouluttajat ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntijat

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Ilmoittaudu koulutukseen


HOITOKÄYTÄNTÖJÄ AKUUTISTA LEIKKAUSHAAVASTA SEKÄ ALIPAINEIMUHOIDOSTA

Aika: 3.10.2019 klo 8.00 - 16.00

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt, jotka työssään toteuttavat haavahoitoja. 

Tavoite: Osallistuja lisää ja/tai päivittää osaamistaan haavahoitokäytännöissä, perehtyy uusimpiin hoitomuotoihin

Sisältö: Koulutuksessa käsitellään akuutin leikkaushaavan hoitoa/hoitolinjauksia ja alipaineimuhoitoa, uusimpia hoito- ja toimintakäytäntöjä sekä haavahoitolaitteiden käyttöä. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua haavahoitonäyttelyyn.

Kouluttajat: Haavahoidon asiantuntijat (haavahoitajat, lääkärit)

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Ilmoittaudu koulutukseen


ARVOSTAVA KOHTAAMINEN 

Aika: Torstai 09.10.2019 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Kotkan Höyrypanimo Metsontie 41, 48220 Kotka

Kouluttaja: Kati Pupita-Mattila, lääkäri ja teologian tohtori

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla työskentelevät ammattihenkilöt. Alan opiskelijat ja opettajat. Kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Tavoitteet:
- Antaa osallistujalle näkökulmia oman asenteen merkityksellisyyteen
- Osallistuja saa käytännön vinkkejä potilaan/asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvään hoitoon ja kohtaamiseen, lisää ymmärrystä siitä, mitä potilas/asiakas tarvitsee
- Lisää valmiuksia toimia haastaviltakin tuntuvissa tilanteissa
- Evästää parantamaan työhyvinvointia

Sisältö: Koulutuksessa käsitellään arvostavan kohtaamisen merkityksellisyyttä sekä potilas/asiakastyössä että työyhteisössä

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin

 Ilmoittaudu koulutukseen


KAAKON SAATTOHOITOPÄIVÄ

Aika: 16.10.2019 klo 12.00 - 16.00 

Paikka: Kouvolatalo Simeliussali Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt alan opiskelijat ja opettajat sekä kaikki saattohoidosta jaa sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Tavoitteet: Lisätä tietämystä palliatiivisesta - ja saattohoidosta, saada valmiuksia kuolevan ja läheisten kohtaamiseen/tukemiseen.

Sisältö: Kuolevan ja läheisten kohtaaminen ja tukeminen eri näkökulmista. Suru ja surevan kohtaaminen. Palliatiivisen ja saattohoidon nykytila.

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin

Ilmoittaudu koulutukseen


TYÖKALUJA LIHAVUUDEN HOITOON

Aika: 31.10.2019 klo 9.00 - 15.30

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, alan opettajat ja opiskelijat. Kaikki aiheesta kiinnostuneet.       

Tavoite ja sisältö: 

Koulutukseen osallistuvat saavat lihavuuden hoitoon tutkitusti toimivia työkaluja, jotka huomioivat   asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Päivän aikana käsitellään mm. tunnesyömistä, ahmintahäiriötä, liikuntaa ja alueemmehoitovaihtoehtoja luentojen sekä toiminnallisten harjoitusten avulla. Kymsoten asiantuntijoiden lisäksi luennoimassa mm. laillistettu ravitsemusterapeutti ja kognitiivinen lyhytterapeutti Anette Palssa.

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin

Ilmoittaudu koulutukseen


TIEDONHALLINNAN VASTUUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

Ajankohta: 7.11.2019 klo 8.00 - 11.30 Kotka ja klo 13.00 - 16.30 Kouvola/Kuusankoski
HUOM! ILMOITTAUTUMISESSA: Koulutuksesta kaksi saman sisältöistä toteutusta Kotka ja Kouvola.

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka ja POKS auditorio, Sairaalakuja 6, 45750 Sairaalamäki

Kohderyhmä: Johto- ja esimiestehtävissä toimivat henkilöt

Sisältö:

Koulutuksessa käsitellään johdon vastuut ja velvollisuudet tiedonhallinnan järjestämisessä ja toteuttamisessa sosiaali- ja terveydenhuolto. Koulutuksessa käydään läpi keskeinen sääntely uudesta julkisen hallinnon tiedonhallintalaista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevista laeista erityisesti johdon järjestämisvastuun näkökulmasta.

Kouluttaja: Tomi Voutilainen, julkishallinnon professori, Itä-Suomen yliopisto

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin

Ilmoittaudu koulutukseen

 


HOITO- JA SOSIAALITYÖN ILTAPÄIVÄ

Ajankohta: 14.11.2019 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Kouvola, Kaupungintalon juhlasali, Torikatu 10 45100 Kouvola

Kohderyhmä:

Hoito- ja sosiaalityön kehittämisestä ja laadusta kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, hoitotyön esimiehet ja johtajat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja opiskelijat.

Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2019 hoito- ja sosiaalityön palkinnot.

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla syyskuussa.

Ilmoittaudu koulutukseen


MONIAMMATILLINEN ALLERGIA- JA ASTMAKOULUTUS

Ajankohta: 27.11.2019 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, alan opettajat ja opiskelijat. Kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Tavoite ja sisältö: Koulutuspäivässä käsitellään ajankohtaista allergian ja astman hoidosta.

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla syyskuussa.

Ilmoittaudu koulutukseen


SYÖMISHÄIRIÖT

Ajankohta: 5.12.2019 klo 9.00 - 16.00

Paikka: Kuusankoskitalo, Voikkaasali, Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt, alan opiskelijat ja opettajat, perus- ja ammatillisen opetuksen sekä nuorisotoimen ammattihenkilöt. Kaikki asiasta kiinnostuneet.

Tavoite ja sisältö:

Koulutuspäivässä käsitellään sekä perustietoa että ajankohtaisia asioita syömishäiriöistä. Koulutuksessa paneudutaan myös alueelliseen hoitomalliin sekä asiakkaan kohtaamiseen ja tukemiseen.

Kouluttaja: Pia Charpentier, psykologi toiminnanjohtaja, syömishäiriökeskuksesta

Ohjelma julkaistaan tällä sivulla syyskuussa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus

Koulutus