Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsote 2020-2021 alueellinen koulutuskalenteri

Ilmoittautuminen alueellisiin koulutuksiin koulutustietojen yhteydessä olevan linkin kautta. Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteys: koulutukset@kymsote.fi.

Kymsoten henkilöstö ilmoittautuu intran KuntaHr koulutuskalenterin kautta.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Kymsote järjestää syksyllä 2020 seuraavat osallistujille maksuttomat koulutukset

Kaikki loppuvuoden 2020 koulutukset toteutetaan verkossa.

Koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten johdosta ohjelmiin ja toteutuksiin voi tulla muutoksia/peruutuksia. Mahdollisista peruutuksista ja muutoksista tiedotetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. 

Tarkempia tietoja koulutuksista

Anne Sundström
anne.sundstrom@kymsote.fi puh 040 4898530

Mia Petroff
mia.petroff@kymsote.fi  puh 044 2231629

Osallistumisten peruutukset sähköpostilla:
koulutukset@kymsote.fi

 

 


Sisäilma ja terveys - alueellinen teemapäivä

 

HUOM! COVID19-tilanteesta johtuen koulutus toteutuu ainoastaan verkossa Teams-sovelluksen välityksellä.

Ajankohta: Torstai 26.11.2020 klo 13.00 - 15.30
Paikka: Koulutus toteutuu ainoastaan verkossa Team-sovelluksen välityksellä COVID19-tilanteesta johtuen

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, julkisen ja yksityisen palveluntuottajat, kunta-alan eri toimijat ja alan opettajat ja opiskelijat. Kaikki aiheesta kiinnostuneet

Tavoite ja sisältö: Koulutuksessa käsitellään sisäilman merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin, tavoitteena on antaa monialaisesti tutkimukseen perustuvaa tietoa rakennusten sisäilmaan liittyvistä ongelmista.

Luennoitsijoina alan johtavat asiantuntijat.

Tuula Putus, työterveyshuollon ja ympäristötieteen professori, Turun yliopisto aiheesta:
Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusnäyttö sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamista sairauksista ja oireista.

ja 

Aki Vuokko, apulaisylilääkäri LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, Työterveyslaitos Helsinki

Ilmoittaudu (verkko-osallistuminen)

 


Monikielisen lapsen suomen kielen tukeminen varhaiskasvatuksessa - PERUTTU KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI

Ajankohta27.11.2020 klo 9.00 - 14.00
Paikka: KOULUTUS ON PERUTTU KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI

Toteutuu ainoastaan lähikoulutustilaisuutena (osallistujamäärä rajattu max 50 henkilöä)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattihenkilöt, perusopetuksen opettajat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat/palvelevat monikielisiä lapsiperheitä henkilöitä ja jotka haluavat lisätä ja kerrata perustietojaan, alan opiskelijat ja opettajat. 

Tavoitteet: Osallistuja saa kuvan kielellisesti vastuullisesta toimintakulttuurista oppimisen näkökulmasta sekä lisää tietojaan opetuksen tavoitteista ja käytännöistä. Lisää tietojaan alle kouluikäisten lasten suomi toisena kielenä-oppimisesta ja oppimisen haasteista sekä äidinkielten huomioon ottamisesta. Vahvistaa näkökulmia varhaiskasvatuksen ja lasten puheterapianpalvelujen yhteistyömahdollisuuksista sekä puheterapeuttisen arvioinnin lähtökohdista. Vahvistaa osaamistaan oman työotteen ja oppimisympäristöjen arvioimiseen ja kehittämiseen.

Ilmoittaudu (osallistujamäärä rajattu max 50 hlö) KOULUTUS ON PERUTTU KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI

 

 


Suru ei ole suoritus - kuinka ymmärtää surua ja surevia

HUOM! COVID19-tilanteesta johtuen koulutus toteutuu ainoastaan verkossa Teams-sovelluksen välityksellä.

Ajankohta: Keskiviikko 2.12.klo 12.00 - 16.00
Paikka: Koulutus toteutuu ainoastaan verkossa Teams-sovelluksen välityksellä COVID19-tilanteesta johtuen

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuolevia ja heidän läheisiään kohtaavat ammattilaiset, alan opiskelijat ja opettajat. Kaikki kuolevia läheisiään kohtaavat ja aiheesta kiinnostuneet. 

Tavoite ja sisältö: Koulutuksessa haetaan vastauksia ja käsitellään surua ja surevien kohtaamista eri näkökulmista, kuten: Surukäsitysten jäljillä; Miten surusta tuli suoritus? Voiko suru olla hyvää, menetys kokonaisvaltaisena kokemuksena, surutyöstä surun vaiheisiin ja surusta selviytymiseen, toisin tulkittu suru.

Kuinka kohdata ja kannatella? Käytännön keinoja surevan kohtaamiseen 

Surevan ymmärtämisen perusteet.

Ilmoittaudu (verkko-osallistuminen)

 


Äitiyshuollon koulutus - imetys

Ajankohta: Keskiviikko 27.1.2020 klo 8.00-15.00
Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, Kotka (mahdollisesti verkossa)

Koulutuksessa käsitellään imetyksen nykytilaa ja pohditaan keinoja vauva-/ imetysmyönteisyyden sekä imetysohjauksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

Koulutus on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, erityisesti imeväisikäisten lasten ja perheiden kanssa työskenteleville, alan opiskelijoille ja opettajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus

Koulutus