text.skipToContent text.skipToNavigation

Kymsote 2019-2020 alueellinen koulutuskalenteri

Ilmoittautuminen alueellisiin koulutuksiin koulutustietojen yhteydessä olevan linkin kautta. Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteys: koulutukset@kymsote.fi.

Kymsoten henkilöstö ilmoittautuu intran KuntaHr koulutuskalenterin kautta.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Kymsote on peruuttanut kaikki kevään 2020 alueelliset koulutukset. Koulutuksiin ilmoittautuneille lähetetään peruuntuminen tiedoksi. Mahdollinen uusi ajankohta koulutuksille siirtyy syksyyn ja on löydettävissä Kymsoten koulutuskalenterista.

Lisätietoja:
Anne Sundström, koulutuspäällikkö 
Puhelinnumero: 040 489 8530
Sähköposti: anne.sundstrom@kymsote.fi

 


Viranhaltijapäätöksen tekeminen ja asiakkaan oikeusturva

Ajankohta: torstai 12.3. 2020 klo 9-15
Paikka: Jylpyn auditorio (Takojantie 1)
Kouluttaja: Sami Uotinen, johtava lakimies, Kuntaliitto

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt (erityisesti viranhaltijat) alan opiskelijat ja opettajat ja kaikki asiasta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoite: Osallistuja lisää tietämystään/osaamistaan viranhaltijapäätöksenteon porsessista (vastuu, velvollisuudet ja viranhaltijan tehtävät)?

Koulutuksen sisältöä: Koulutuksessa käsitellään viranhaltijapäätöksenteon prosessiin sisältyviä keskeisiä asioita, kuten vireilletulon eri tavat, tiedonsaanti päätöksenteon perusteeksi, päätös/päätöksen sisältö, päätösasiakirjamerkinnät, päätöksen dokumentointi, päätöksestä tiedottaminen/ohjeet asianosallisille, voimaantulo, soveltaminen ja harkinta.

Maks.osallistujamäärä: auditorio täyteen 180 hlö

Ilmoittaudu koulutukseen

 

 


Monikielisen ja - kulttuurisen lapsen suomen kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Aika: 20.3.2020 klo 9-14

Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattihenkilöt, perusopetuksen opettajat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat/palvelevat monikielisiä lapsiperheitä henkilöitä ja jotka haluavat lisätä ja kerrata perustietojaan, alan opiskelijat ja opettajat.

Koulutuksen tavoitteita ja sisältöä:

Saa kuvan kielellisesti vastuullisesta toimintakulttuurista oppimisen näkökulmasta sekä tietojaan opetuksen tavoitteista ja käytännöistä

 - Lisää tietojaan alle kouluikäisten lasten suomi toisena kielenä- oppimisesta ja oppimisen haasteista sekä äidinkielten huomioon ottamisesta

 - Vahvistaa näkökulmia varhaiskasvatuksen ja lasten puheterapiapalvelujen yhteistyömahdollisuuksista sekä puheterapeuttisen arvioinnin lähtökohdista

 - Vahvistaa osaamistaan oman työotteen ja oppimisympärisöjen arvioimiseen ja kehittämisen

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena samanaikaisluennointina

Osallistuja saa luentomateriaalin tulostettavaksi omaan käyttöön.

Luentopäivän tauot klo 10.30-10.45 ja lounastauko klo 11.30-12.30

Luennoitsijat:

Ulla-Mari Ruponen, laillistettu puheterapeutti, FM

Marjaana Gyekye, varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) -opettaja

Asiantuntijaopettaja (kieli, vuorovaikutus ja ajattelun taidot - tiimi)

Ilmoittaudu koulutukseen

 


Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveysalan työtä

 - kulttuurihyvinvoinnin koulutukset (vko 13), kaksi saman sisältöistä koulutuspäivää ja yksi  avoin tilaisuus (Anjalankoski).

 Kotkassa:
Aika:
Ke 25.3.2020 klo 12.30-16.
Paikka: Kotka, Yhteisötalo Messi, Kirkkokatu 22.

Kouvolassa:
Aika:
pe 27.3. klo 8.30-12
Paikka: Kouvola

Kouvola / Anjalankoski: kaikille avoin tilaisuus / julkinen, ei ilmoittautumista
Aika: la 28.3. klo 10-14
Paikka: Anjalan nuorisokeskus (Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala)

Ilmoittaudu koulutukseen

 


TURVALLISUUS KUULUU PALVELUKULTTUURIIN - alueellinen asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä

Aika: 26.3.2020 klo 9.00 - 12.00

Paikka: Kymsote, Jylpyn auditorio, Takojantie 1 Kotka

Kohderyhmä: Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, hoito- ja sosiaalityön esimiehet, johtajat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja opiskelijat.

Koulutuksen sisältöä:

Koulutuksessa käsitellään turvallisuuskulttuuria ja sen ylläpitämistä hoito- ja sosiaalityön turvallisuuden eri näkökulmista mm. asiakkaan/potilaan osallistamisen, lääkehoidon ja tietosuojan toteutuminen

Ohjelma liitteenä

Ilmoittaudu koulutukseen

 

 


Apua arjen kehitysvammatyöhön

- kehitysvammaisen henkilön erityispiirteet ja niiden huomioon ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Aika: Torstai 2.4.2020 KLO 8.30 - 15.00

Paikka: POKS auditorio, Sairaalakuja 6, 45750 Sairaalamäki  (Kuusankoski)

Kohderyhmä: Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset (erityisesti kehitysvammaisia henkilöitä työssään kohtaavat), hoito- ja sosiaalityön esimiehet, johtajat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja opiskelijat.

Koulutuksen sisältöä:

Ketogeeninen ruokavalio epilepsian hoidossa.                 

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus - oikeus päästä ulkoilemaan - oikeus liikuntaan

Psyykenlääkitys kehitysvammaisella henkilöllä

Alustus paneelikeskusteluun: ” Itsemääräämisoikeus ja maalaisjärki”

Paneelikeskustelu: Heli Anttila, Kari Kajasto, Tuula Hohti, Leena Oksanen ja Kimmo Seppälä

Ilmoittaudu koulutukseen

 


"LISÄÄ LAATUA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄLLÄ TOIMINNALLA"

Aika: 16.4.2020 klo 12.00 - 15.30

Paikka: POKS auditorio, Sairaalakuja 6, 45750 Sairaalamäki (Kuusankoski)

Kohderyhmä: Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, yksiköiden esimiehet sekä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa että kotiin vietävissä palveluissa. Alan opiskelijat ja opettajat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

  • kuntoutumista edistävä toimintamalli ja sen käyttöönotto

  • moniammatillinen toimintakyvyn arviointi, kuntoutumismahdollisuuden tunnistaminen, kuntoutumissuunnitelma ja harjoitteluohjelma

  • kuntoutumista edistävän toiminnan tuloksia asiakas- ja organisaatiotasolla

Kouluttaja: Pia Vähäkangas, TtT, kuntoutumista edistävän toiminnan tukija, kehittäjä ja johtaja

Ohjelma liitteenä

Ilmoittaudu koulutukseen

 


Tunteet, lapsen kohtaaminen ja omien tunteiden säätely tunnetilanteissa

Aika: Torstai 23.4.2020 klo 8.30 - 12.00
 
Paikka: Jylpyn auditorio, Takojantie 1, 48220 Kotka
 
Kohderyhmä: Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sosiaalialalla, perusterveydenhuollossa, ja erikoissairaanhoidossa (terveydenhoitajat, toiminta - puhe- ja fysioterapeutit, kuraattorit, lääkärit). Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön ammattilaiset. Alan opiskelijat ja opettajat.
 
Luennoitsijat:
 
Anne-Mari Jääskinen, Tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija. Hän on kehittänyt ammattilaisille tarkoitetun Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksen ja toimii siinä
johtajana. Anne-Mari on myös itse pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä ja
ohjannut lapsia ja nuoria yksityisvastaanotollaan
 
Mari Holmberg, Lasten tunnetaito-ohjaaja, Mari työskentelee syöpäsairaiden lasten ja heidän perheidensä kanssa
Tunteet, lapsen kohtaaminen ja omien tunteiden säätely tunnetilanteissa
 
“Niin lapsen kuin aikuisen stressi näkyy yli- ja alivireytenä itse kohtaamishetkissä. Miten saattaa lapsi takaisin sietoikkunan sisälle – yhteyteen ja vastaanottamisen tilaan?
Miten voin ammattilaisena tukea myös itseäni?”
 
Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä tunteista, tunnekuohuista sekä painetilanteista, niiden vaikutuksesta meihin ja kohtaamistilanteisiin sekä antaa käytännön työkaluja toimia kohtaamistilanteissa sekä itseä että lasta tukien. Koulutus antaa osallistujalle keinoja ymmärtää ja kohdata niin lapsia ja nuoria kuin itseäkin paineiden, stressin ja tunteiden kanssa.
 
Koulutuksessa käsitellään:
• Tunteiden dynamiikka – tuntevat aivot ja tunteet kehossa
• Tunteet, paine ja stressi hektisessä ja rikkonaisessa työpäivässä
• Tunnejumit kohtaamistilanteissa, emotionaalinen turva ja sen vahvistaminen
• Tunteiden alla vaikuttavien inhimillisten tarpeiden ymmärtäminen itsessä ja lapsessa
• Mitä tarkoittaa myötätunto ja jämäkkyys tunnetilanteissa?
• Tunteiden säätelyn keinoja
• Millaisilla taidoilla oma tunnetaitoreppumme on pakattu ja miten reppua voi päivittää?
• Mikä omassa toiminnassani voi tukea tai estää rakentavaa ja turvallista hoito- tai
kuntoutuskohtaamista?
 
Luento-osuuksia, kokemuksellisuutta ja keskustelua
 
Ko 12.00 Päivän päätös

 


SURU EI OLE SUORITUS - KUINKA YMMÄRTÄÄ SURUA JA SUREVIA?

Aika: 7.5.2020 klo 12.00 - 16.00

Paikka: POKS auditorio, Sairaalakuja 6, 45750 Sairaalamäki (Kuusankoski)

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt (mm. lääkärit, hoitajat perusterveydenhuollossa, kotiin vietävissä palveluissa, erikois-sairaanhoidossa), varhaiskasvatuksessa, kouluissa, pelastuspalveluissa työskentelevät,   jotka kohtaavat surevia henkilöitä. Vapaaehtoistyötä tekevät ja kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Koulutuspäivän sisältöä: Surevan kohtaaminen on harvalle helppoa. Ammattilaisetkin jäävät sanattomiksi tilanteissa, jossa apua tarvittaisiin kipeämmin kuin koskaan. Tämä on inhimillistä, sillä vilpittömätkin osanoton ja myötätunnon ilmaukset saattavat jopa loukata. Mistä on kyse, miksi emme osaa kannatella toisiamme kuoleman äärellä, vaikka haluaisimme?

Kohtaamisia vaikeuttaa etenkin kapea käsitys surun luonteesta. Suru nähdään suoritukseksi, josta pitäisi päästä yli, toipua ja selviytyä. Surevalle menetys on kuitenkin huomattavasti kokonaisvaltaisempi kokemus.

Koulutusiltapäivä avaa uudenlaisen näköalan siihen, mistä läheisen menettämisessä on kyse. Samalla se tarjoaa tuoreita tapoja ymmärtää surua ja surevia sekä kommunikoida surevien kanssa.

Koulutus on suunnattu surevia työssään kohtaaville sote-ammattilaisille. Se sopii myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä sote-sektorilla tekeville.

Kouluttaja:

Mari Pulkkinen, FT

Mari Pulkkinen on suomalaisesta surusta väitellyt filosofian tohtori sekä sureva äiti ja tytär. Työkseen hän luennoi, kouluttaa ja kirjoittaa suruaiheesta.

Koulutuksen ydin perustuu väitöstutkimukseen Salattu, suoritettu ja sanaton suru – Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena (Helsingin yliopisto 2016) sekä sen pohjalta kirjoitettuun tietokirjaan Surun sylissä – Suomalaisten kokemuksia menetyksestä (Kustantamo S&S 2017).

Ohjelma liitteenä

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus

Koulutus