Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kotkan muistipoliklinikan sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön

7.6.2019

Sähköinen ajanvaraus otettiin käyttöön Kotkan muistipoliklinikalla 23. toukokuuta. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto on osa Kymsoten kehitysohjelman digitalisaatio-hanketta.

Muistipoliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, aloittaa mahdollinen lääkehoito sekä tukea potilaita ja omaisia neuvonnan ja ohjauksen avulla. Tehtävänä on myös lisätä tietoa muistisairauksista ammattihenkilöille. Hoidon piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat.

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän ottaminen palvelun yhteyteen sai alkunsa koulutyöhön liittyvästä kehittämisprojektista. Projektia lähtivät toteuttamaan muistineuvoja Milena Vanhala, fysioterapeutti Mia Friman ja sairaanhoitaja Mari Pylkkänen, jotka opiskelevat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Saimaan ammattikorkeakoulu Saimiassa, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa.

- Halusimme tehdä omassa projektissamme jotain hyödyllistä ja sähköisen ajanvarauksen kehittäminen Kotkan muistipoliklinikalle valikoitui lopulta aiheeksi. Mikäli haluamme selvittää muistiasioita mahdollisimman tehokkaasti, on hoitoon pääseminen tehtävä mahdollisimman helpoksi ja sähköinen ajanvaraus helpottaa ajan varaamista huomattavasti, Vanhala sanoi.

Sähköisen ajanvarauksen lisäksi muistipoliklinikalle voi varata ajan puhelimitse tai yhteistyökumppaneiden kautta ilman lähetteitä.

- Haluamme varmistaa, että asiakkaalla on aina mahdollisuus palvelun saatavuuteen useamman kanavan kautta. Asiointikanava ei voi olla pelkästään sähköinen, Vanhala kertoi.

- Mikäli iäkäs henkilö ei pysty, osaa tai halua käyttää digitaalisia palveluita, kuka tahansa iäkkään valtuuttama henkilö voi hoitaa ajanvarauksen hänen puolestaan. Tämä edellyttää valtuutuksen tekoa Suomi.fi-palvelun kautta. Tämän jälkeen valtuutettu henkilö pystyy hoitamaan toisen henkilön puolesta esimerkiksi apteekkiasioita ja terveydenhuollon asiointiasioita, Vanhala jatkoi.

Yhteistyötä organisaation sisällä

- Sähköisen ajanvarauksen kehitysvaiheessa yhteistyö Kymsoten sisällä sujui todella hyvin ja saimme korvaamatonta apua Kymsoten sähköisten palveluiden asiantuntijoilta, Vanhala kertoi.

Kymsoten kehitysohjelman tavoite on hyvien työmallien käyttöönotto koko Kymsoten organisaatiossa sekä toimintojen integraation edistäminen.

- Tästä muistipoliklinikan ajanvarauksen käyttöönotto on hyvä esimerkki. Kehitysohjelman avulla pääsemme kokeilemaan uusia toimintamalleja ja rakentamaan rohkeaa muutosta Kymsotessa, kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen kertoi.

- Kymsote tavoittelee kehitysohjelman avulla mahdollisuutta luoda itsestään entistä asiakas-ja henkilöstökeskeisempää sekä tehokkaampaa tulevaisuuden toimijaa, Taavitsainen jatkoi.

 INFO

- Kotkan muistipoliklinikka toimii Karhulan sairaalassa. Lisäksi Kouvolassa muistipoliklinikka toimii osoitteessa Marjoniementie 6, mutta sähköinen ajanvaraus ei ole toistaiseksi käytössä Kouvolassa.

- Geriatrinen yksikkö ja muistipoliklinikat

- Sähköinen asiointi Kymsotessa

- Tietoa valtuutuksista Suomi.fi-palvelussa