Kesällä alkaa 1-vuotiaan suun terveystarkastuksen etävastaanoton kokeilu

14.6.2021
 
1-vuotiaan suun terveyden etävastaanottoa kokeillaan kesästä alkaen pienimuotoisesti. Toimintaa laajennetaan, jos etävastaanotto koetaan onnistuneeksi. Kyseessä on ensimmäinen suun hoitoon liittyvä kontakti, jossa keskustellaan 1-vuotiaan lapsen suun terveydestä, suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä toiveista ja tarpeista lapsen suun hoidolle.
 
Etävastaanotto pidetään Teams-videoyhteyden välityksellä. Suun terveydenhuollosta lähetetään kutsukirje, jossa opastetaan tarkemmin, miten toimitaan. Etävastaanotolle voi varata ajan silloin, kun on vastaanottanut kutsukirjeen. Samalla lapsen huoltaja saa ajanvarausoikeuden järjestelmässä kahdeksi kuukaudeksi eteenpäin.
 
Aika varataan sähköisessä palvelussa, johon kuuluu vahva tunnistautuminen. Ajanvarausta tehdessä huoltaja ilmoittaa sähköpostin, johon haluaa Teams-videoyhteyteen tarvittavan linkin lähetettävän. 1-2 vuorokautta ennen varattua aikaa hammashoitola lähettää linkin etävastaanoton varanneelle ilmoittamaansa sähköpostiin.
 
Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tarkastusajan voi varata puhelimitse oman alueen keskitetystä ajanvarauksesta.
 
Etävastaanotosta toivotaan saatavan seuraavia hyötyjä kuntalaisille:
 
- Parannetaan palvelun saatavuutta 
- Mahdollistetaan toiminta läpi aluerajojen 
- Mahdollistetaan molempien vanhempien osallistuminen vastaanotolle, vaikka toinen olisi työssä
- Turha matkustaminen paikan päälle vähenee
- Mm. monilapsiset perheet ovat toivoneet etäpalveluita
 
Etävastaanottoa voidaan mahdollisesti käyttää suun terveydenhuollossa jatkossa vastaavanlaisiin keskustelua ja neuvontaa vaativiin tapaamisiin, kuten ryhmätilaisuuksiin.