Kymsoten kesäajan toiminta 2021

9.6.2021

Osa Kymsoten toimipisteistä on kesän aikana suljettu tai toimipisteet palvelevat supistetuin palveluin. Alle on koottu ne Kymsoten palvelut, joihin kesäsulut vaikuttavat.

Tietoja päivitetään tarvittaessa.

Kymsoten koronavirusepidemiasta johtuvat toiminnan muutokset on ilmoitettu Kymsoten koronavirussivustolla osoitteessa korona.kymsote.fi.

Terveysasemien kesäajan toiminta 2021

Länsi-Kotkan, Elimäen, Valkealan ja Jaalan terveysasemat suljettu 5.7.–1.8.

Virolahden terveysasema suljettu 28.6.–18.7.

Hoitokeskus Kotka, Karhulan sairaala suljettu 5.7.–1.8.

5.7.–1.8. välisenä aikana avoimina olevilla terveysasemilla on supistettu toiminta, mutta kiireellinen vastaanottotoiminta toteutuu.

Suun terveydenhuollon kesäsulut 2021

Jaalan hammashoitola suljettu 28.6.–15.8.

Voikkaan hammashoitola suljettu 21.6.–1.8.

Eskolanmäen hammashoitola suljettu 28.6.–18.7.

Valkealan hammashoitola suljettu 21.6.–18.7.

Kotkansaaren hammashoitola suljettu 21.6.–12.9.

Ruissalon hammashoitola suljettu 31.5.–22.8.

Saviniemen hammashoitola suljettu 21.6.–1.8.

Virojoen hammashoitola suljettu 28.6.–18.7.

Miehikkälän hammashoitola suljettu 19.7.–8.8.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesäsulut 2021

Geropsykiatrinen osasto suljettu 5.–25.7.

Kuntoutuspalvelujen kesäsulut 2021

Kuntoutus- ja kipupoliklinikka suljettu 5.7.–2.8.

Haminan apuvälinelainaamo suljettu 19.7.–15.8.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut suljettu 12.7.-8.8.

Operatiivisten palvelujen kesäajan toiminta 2021

Leikkaustoiminta supistettu 28.6.–8.8. (saleja avoinna 3 elektiivistä ja 2 päivystyssalia)

Leikon toiminta suhteutettu leikkaustoimintaan 28.6.–8.8.

Välinehuollon toiminta suhteutettu leikkaustoimintaan 28.6.–8.8.

Operatiiviset osastot supistettu 28.6.–8.8. (osastolla 5 supistetaan 10 paikkaa, osasto 3B normaali toiminta)

POKS synnytys- ja naistentautien poliklinikka suljettu 12.–25.7.

KOKS synnytys- ja naistentautien poliklinikka supistettu toiminta 14.6.–15.8. (pois lukien viikot 28 ja 29)

POKS Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka suljettu 5.7.–8.8.

POKS Kuuloyksikkö suljettu 5.7.–4.8.

Silmäkeskus, supistettu toiminta (ei kaihileikkauksia) 5.7.–1.8.

Medisiinisten palvelujen kesäsulut 2021

Ihotautien poliklinikka suljettu 5.7.–1.8. 

KOKS neurologian poliklinikka suljettu 5.7.–1.8.

KOKS keuhkosairauksien poliklinikka suljettu 12.7.–1.8.

POKS reumapoliklinikka suljettu 5.7.–1.8.

Lastenneurologia suljettu 28.6.–1.8.

Geriantrinen poliklinikka etelä ja pohjoinen suljettu 12.7.–8.8.

Koti-, asumis- ja hoivapalvelujen kesäajan toiminta 2021

Koti-, asumis- ja hoivapalveluissa on kesällä 2021 supistettua toimintaa kohtaamispaikoilla sekä kotihoidon päivätoiminnassa.

Kotihoidon tukipalvelut

Kymsoten päivätoiminnat ovat suljettu seuraavasti:

Jaala 1.6. –1.8.

Miehikkälä 5.7. –1.8.

Virolahti 5.7. –1.8.

Hamina 5.7. –1.8.

Sippola 5.7. –1.8.

Myllykoski 5.7. –1.8.

Kuusankosken päivätoiminta Tempo 5.7. –1.8.

Kotiharjun päivätoiminta (Kouvola) 12.7. –8.8.

Kohtaamispaikat

Ikäasema avataan 1.6.2021. Muiden kohtaamispaikkojen avaamisesta tiedotetaan erikseen. 

Ikäasema on avoinna 1.–18.6. klo 9.00–14.00 ma-pe ja 21.6.–25.7. klo 9.00–14.00 ma-to, pe suljettu.

Työ- ja päivätoiminnan kesäsulut 2021

Seuraavat yksiköt ovat kesän ajalta suljettu seuraavasti:

Miehikkälän Työpaja 5.7.–25.7.

Peltokujan päivätoimintayksikkö (Inkeroinen) 5.7.–1.8.

Toimintatupa (Hamina) 5.7.–1.8.

Tuulisilta (Kuusankoski) 5.7.–1.8.

Toimintakeskus Kuntola (Kouvola) 5.7.–1.8.

Ulkoryhmä (Kuusankoski) 5.7.–1.8.

Puuhatupa Miehikkälä 12.7.–1.8.

Kartanontien päivätoimintayksikkö (Elimäki) 12.7.–8.8.

Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelujen kesätoiminta 2021

Mäyränkorven neuvola suljettu 19.7.–15.8. (palvelut sulun aikana Kuusankosken neuvolassa).

Virolahti-Miehikkälän neuvola suljettu 5.–27.7. (palvelut sulun aikana Haminan neuvolassa).

Muut neuvolat auki koko kesän.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 1. ja 7. luokkalaisten terveystarkastukset tehdään kesäkuussa, heinäkuun terveydenhoitajat ovat lomalla ja elokuussa aloitetaan lukuvuosi normaalisti.

Lasten kehitykselliset palvelut ja kuntoutus Kotka ja Kouvola suljettu 12.–25.7.

Erityishuollon poliklinikka suljettu 5.7.–1.8.

Lastenneurologian tutkimusyksikkö ja poliklinikka suljettu 28.6.–1.8.

Lastenpsykiatri supistettu toiminta 28.6.–1.8.

Kymenlaakson keskussairaalan röntgenin kesätoiminta 2021

Läpivalaisututkimushuone suljettu 1.6.–31.8.

Angiografiahuone suljettu 1.6.–31.8.

Supistettu toiminta 1.6.–31.8.2021:

Mammografiatutkimukset keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Pinnalliset ultraäänitutkimukset maanantaisin.

Terveyskeskusten lähettämiä ultraäänitutkimuksia tehdään yhtenä päivänä viikossa.

Kymenlaakson keskussairaalan isotooppiyksikön kesäsulku 2021

Isotooppitutkimuksia ei tehdä 5.7.–1.8.2021

Kiireellisiä tutkimuksia voidaan tehdä Meilahden sairaalan isotooppiyksikössä.