Ikäopastimen palvelunumero muuttuu 10.12.2020

7.12.2020

Kymsoten puhelinjärjestelmien päivitys koskettaa 10.12.2020 alkaen ikääntyneiden asiakasohjauksen puhelinpalvelua, Ikäopastinta.

Uusi palvelunumero on 05-220 6060. Ikäopastimen asiakasohjauksen palveluaika pysyy ennallaan, arkipäivisin klo 8.30-15.30. Vanhasta palvelunumerosta on puheluiden uudelleen ohjaus kuuden kuukauden ajan uuteen numeroon.

Puhelinnumeromuutos johtuu Kymsoten tavoitteesta yhtenäistää palvelunumerot 05-alkuisiksi sekä uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotosta. Kaikki saapuvat puhelut nauhoitetaan palvelun laadun varmistamiseksi. Asiakkaalla on mahdollisuus linjapuheluun tai tarvittaessa voi jättää takaisinsoittopyynnön. Asiakkaan tulee huomioida, että salaisesta numerosta soitettaessa takaisinsoittopyyntöä ei voi jättää.

Ikääntyneiden asiakasohjaukseen Ikäopastimeen voi varata puhelinajan tai jättää yhteydenottopyynnön myös Kymsoten sähköisen asioinnin kautta osoitteessa https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Ik%C3%A4%C3%A4ntyneiden-palvelut/Asiakas--ja-palveluohjaus/p/asiakas-ja-palveluohjaus  (tai ohjaus www.kymsote.fi -> Ikääntyneiden palvelut -> Asiakas- ja palveluohjaus)

Ikäopastin ottaa käyttöön samanaikaisesti myös chat-mahdollisuudet eli asiakas voi ohjautua Kymsoten verkkosivujen virtuaaliassistentin kautta suoraan ikäopastimen asiakasneuvojalle.