Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten ikääntyneiden palveluiden asiakasohjaus palvelee puhelimen lisäksi myös sähköisesti

27.6.2019

Kymsoten ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausta on kevään aikana laajennettu sähköisen asioinnin pariin. Ikääntyneiden asiakasohjauksen yhteydenottokanavia ovat puhelinpalvelun lisäksi chat ja sähköinen yhteydenottolomake. 27.6. alkaen asiakkaan on mahdollista varata myös soittoaika asiakasohjaajalle.

– Uusimpana asiointikanavana eAsiointialustalle on avattu soittoajan varaaminen Ikääntyneiden asiakasohjaajalle. Soittoajan varaaminen edellyttää tunnistautumista palveluun. Tunnistautumisen jälkeen asiakas voi valita kalenterista sopivan ajan ja ajanvarauksen jälkeen asiakasohjaaja soittaa yhteydenottajalle, kertoo Kymsoten ikääntyneiden asiakasohjauksen palvelupäällikkö Sara Haimi-Liikkanen uudesta palvelusta.

Uudet asiointikanavat palvelevat puhelinpalvelun rinnalla

– IkäOpastimen puhelimitse tulleista yhteydenotoista suuri osa tulee ikääntyneiden omaisilta. Haluamme tarjota ikääntyneille ja heidän läheisilleen perinteisen puhelinsoiton sijaan myös vaihtoehtoisia asiointikanavia, Haimi-Liikkanen sanoo.

Pisimpään asiakasohjauksen käytössä on ollut chat-palvelu, joka palvelee ikääntyneiden asioihin liittyen kymenlaaksonopastin.fi-sivustolla. Haimi-Liikkasen mukaan asiakkaat ovat kesää kohden käyttäneet chatia yhä enemmän tiedustellessaan ikääntyneille tarkoitetuista palveluista. Chat-palvelu on rajattu tällä hetkellä vain ikääntyneiden käyttöön, joten sitä ei ole ollut mahdollista toteuttaa vielä kymsote.fi-sivustolla.

Chatin ja puhelinpalvelun rinnalle otettiin maaliskuussa käyttöön matalan kynnyksen sähköinen yhteydenottolomake Kymsoten eAsiointialustalle. 

–Yhteydenottolomake ei vaadi tunnistautumista, joten tämä helpottaa ja nopeuttaa yhteydenottoa ja palvelu on helposti kaikkien ulottuvilla, Haimi-Liikkanen kertoo.

Yhteydenottopyynnön jättäminen ja soittoajan varaaminen ovat tarjolla sekä kymsote.fi-sivustolla, että kymenlaaksonopastin.fi-sivustolla. Kymenlaaksonopastin.fi on osa Kymsoten ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausta.

Ikääntyneen asiakas- ja palveluohjaus tarjoaa tietoa ikääntyneiden palveluista

Asiakasohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitaan tietoja ikääntyneiden palveluista tai tukea kotona asumiseen. Yhteyttä asiakasohjaukseen voi ottaa ikääntynyt henkilö itse tai ikääntyneen läheinen. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Asiakas- ja palveluohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä varhaisen tuen palveluista, kotiin saatavista tukipalveluista kotihoidosta ja asumis- ja hoivapalveluista. Tietoa saa niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat tarpeen mukaiset palvelut.