Hyvinvointialueen valmistelut päässeet hyvin käyntiin Kymenlaaksossa

13.9.2021

Hyvinvointialueiden perustamista säätävä laki sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanosta ja voimaanpanosta tuli voimaan 1.7.2021. Kyseessä on mittava uudistus, joka tavalla tai toisella koskettaa kaikkia suomalaisia ja yli 200 000 sote- ja pelastusalan ammattilaista. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimi ja oppilashuolto. Kymenlaaksossa tämä tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilöstön ja palveluiden siirtymistä hyvinvointialueelle. Lisäksi kunnista hyvinvointialueelle siirtyvät oppilashuollon toiminta eli koulukuraattorit ja -psykologit. Vuoden 2023 alusta Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiossa työskentelee noin 7000 eri alojen ammattilaista.

Valmistelutyö on käynnistynyt

Valmistelusta vastaamaan hyvinvointialueille tuli perustaa väliaikaiset valmistelutoimielimet; Kymenlaaksossa toimielin perustettiin heinäkuun alussa. Varsinaiseen työhönsä väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE järjestäytyi elokuun alussa.

VATEen kuuluvat edustukset Kymsotesta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta ja kaikista Kymenlaakson kunnista. VATE toimii aluevaltuustojen aloittamiseen asti ja sen rooli on valmisteleva. Valmistelutoimielinten tehtävät on määritelty kansallisesti ja niin kuuluvat mm. valmistella henkilöstön siirtymiseen hyvinvointialueelle liittyviä suunnitelmia ja sopimuksia, samoin kiinteään omaisuuteen liittyviä selvityksiä sekä yleisesti erilaisten sopimusten siirtoon liittyviä kokonaisuuksia. Valmistelutoimielin osallistuu myös aluevaalien järjestämiseen.

Aluevaalit ovat valmistelun ensimmäinen konkreettinen etappi

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäiset vaalit ovat tammikuussa, jolloin varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022 ja sen toimikausi on neljä vuotta. Kymenlaaksossa aluevaltuustoon valitaan ensimmäiselle kaudelle 59 jäsentä. Seuraavien toimikausien osalta aluevaltuusto päättää edustajien tarkan määrän, mutta vähimmäismäärä on 59 valtuutettua.

Aluevaaleissa Kymenlaakso on yhtä ja samaa aluetta. Tämä tarkoittaa, ettei ehdokasasettelussa ole kuntarajoihin perustuvia rajoituksia. Samoin kymenlaaksolaiset voivat äänestää ketä tahansa ehdokasta koko Kymenlaakson alueella.