Haminan Veteraanikodin toiminnan muutokset

19.9.2019

Hoitajan jatkuva läsnäolo Haminan Veteraanikodissa päättyy vuoden 2019 lopussa. Kymsote yhdenvertaistaa ja yhdenmukaistaa palveluja ja huolehtii siitä, että Veteraanikodissa tuotetaan jatkossa normaalit kotihoidon palvelut.

Veteraanikodissa on ollut hoitoalan ammattilainen arkipäivisin paikalla ja järjestänyt normaalien kotihoidon käyntien lisäksi asukkaille muun muassa viriketoimintaa. Hoitajan jatkuva läsnäolo talossa päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Muutos johtuu Kymsoten toimintamallien yhtenäistämisestä. 1.1.2020 alkaen Veteraanikodissa järjestetään normaalit kotihoidon palvelut.

Ennen muutosta asukkaat, joilla ei ole kotihoidon palvelua, voivat olla yhteydessä Kymsoten asiakasohjaajaan, joka tulee tarvittaessa tekemään kotikäynnin ja arvioimaan palveluntarvetta ja auttaa sopivien palveluiden järjestämisessä. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Talossa asuviin sotaveteraaneihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä Kymsoten tukipalveluohjaajan toimesta ja varmistetaan heidän palveluidensa ajantasaisuus. Asukkaiden olemassa olevat tukipalvelut (esim. ateriapalvelu) jatkuvat ennallaan.

Veteraanikodin toiminnan muutoksesta järjestetään asukkaille asukastilaisuus lokakuussa.