Haminan kiirevastaanottoa palautetaan toimimaan myös iltaisin – terveysaseman lääkäritilanne on hyvä

9.2.2021

Maaliskuun toisesta viikosta alkaen Haminan kiirevastaanotolla palvelua myös ilta-aikaan. 8.3.2021 alkaen kiirevastaanotto on avoinna maanantaista torstaihin 8-20 ja perjantaisin 8-16. Viikonloppuaukioloa ei tässä vaiheessa pystytä toteuttamaan.

Kiirevastaanoton aukioloja jouduttiin supistamaan, kun koronavirusepidemian myötä perustettiin erilliset infektiovastaanotot, ja henkilöstöä siirtyi työskentelemään näissä toiminnoissa. Helmikuussa Haminan terveysaseman virkalääkärien määrä on muotoutunut niin hyväksi, että kiirevastaanoton aukiolon osittainen palauttaminen on tullut mahdolliseksi. Nyt Haminassa perusterveydenhuollon lääkärit ovat kaikki virkalääkäreitä.

– Kiirevastaanottoa pyöritetään nyt täysin omin voimin, eli myös lääkärit ovat omiamme. Haminan terveysaseman tilanne on koko Kymenlaakson laajuudella erityisen hyvä, sanoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Haminan terveysasemalla on pyritty panostamaan erityisesti nuorten lääkärien koulutukseen sekä huomioimaan työnkuvassa erityistoiveet. Terveysasema on Helsingin yliopiston koulutusterveyskeskus, ja siellä työskentelee yhteensä kolme ohjaajalääkäriä.

– Mitä ilmeisimmin olemme saaneet positiivisen maineen nuorten lääkärien joukossa. Viime vuosien haasteet virkalääkäreiden puutteesta ovat johtuneet pitkäaikaisten virkalääkäreiden eläkkeelle jäämisistä eli Hamina on ollut lääkäreillensä paikka, jossa jo aikaisemmin on viihdytty pitkään. Nyt toki toivon, että meillä nyt työskentelevistä nuoristakin löytyy niitä, jotka jäävät Haminaan pidemmäksikin aikaa, kertoo Haminan terveysaseman toiminnasta vastaava ylilääkäri Heidi Narkilahti.

Haminan terveysaseman hyvä lääkäritilanne tukee myös Miehikkälän ja Virolahden asukkaiden perusterveydenhuoltoa. Näiden terveysasemien toiminta siirtyi vuoden alussa Terveystalolta Kymsotelle, ja tässä vaiheessa Haminan terveysaseman lääkärit ovat pystyneet tukemaan vastaanottotoimintaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa myös Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueella.

Kiirevastaanottojen roolia koko Kymsoten alueella on tarkoitus kehittää.

– Yhtenäiset mallit on selkein tavoite. Samalla meidän on myös mietittävä sitä, millaisen mahdollisuuden laajemmat perusterveydenhuollon vastaanottoajat antavat terveyskeskusten toiminnalle. Haminassakin kiireettömän toiminnan iltavastaanottoon on tuntunut olevan henkilöstön keskuudessa kiinnostusta, Mäntymaa sanoo.

Haminan kiirevastaanotolla hoidetaan kiireellistä arviota vaativia potilaita ennakkoarvion perusteella. Hoidon tarpeen arvioimiseksi tulisi kiirevastaanotolle ottaa ensin yhteyttä puhelimitse, ennakkoarvion merkitys korostuu erityisesti pandemian aikana. Muun muassa haavat, nyrjähdykset, kipuoireet ja yleisvoinnin arviot onnistuvat Haminassa. Sen sijaan äkilliset vakavan sairauden oireet, kuten voimakas rintakipu tai hengenahdistus, aivoverenkiertohäiriön oireet, vaikeat infektiot tai murtumat hoidetaan sairaalan päivystyksessä. Infektio-oireisten hoito on tällä hetkellä keskitetty infektiovastaanotolle Kotkaan.