Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 8.11.2019

8.11.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 8.11.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Päivi Sippula.

3. Vuoden 2019 talousarvion tarkistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle,

–      että se hyväksyy tarkistetun talousarvion vuodelle 2019 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää liitteenä 3 olevan esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmien valmisteluvaiheen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Päihdehuollon laitospalvelun hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi päihdehuollon laitospalvelua tästä hankintapäätöksestä ilmeneviltä tarjoajilta, päätöksen mukaisin hinnoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät kuljetuspalvelut ja taksikortilla maksettavien kuljetusten ajovälityspalvelu

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Työvalmennuskeskuksen perustaminen taideruukin (ns. Ruukinportin) alueelle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vuokrata työvalmennuskeskuksen toiminnalle Taideruukin tilat esittelytekstin mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 6 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 19.10.–1.11.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut asiat

Hallitukselle tuotiin tiedoksi, että Carea-Sairaalat Oy ja Lujatalo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Ratamokeskuksen yhteistoiminnallisesta projektijohtourakasta, malliin kuuluu kehitys- ja toteutusvaihe.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.