Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 25.10.2019

25.10.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 25.10.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Käki ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Työnohjauspalvelun hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi työnohjauspalvelua tästä hankintapäätöksestä ilmeneviltä tarjoajilta, päätöksen mukaisin hinnoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Toimistokalusteiden kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2018 havainnoista

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-syyskuulta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen ja tukipalvelujen johto pitää kustannukset hallinnassa alijäämän minimoimiseksi. Toimintakulujen osalta tulee pidättäytyä kaikista kulueristä, joita perustoiminnan ylläpitäminen ei vaadi.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Talousarvion 2020 tavoitteet ja taloussuunnitelman 2021–2022 linjaukset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä talousarvion 2020 valmisteluperiaatteet ja taloussuunnitelman 2021–2022 linjaukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Työterveyspalveluiden hankinta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että

1. Edellä todetusta Markkinaoikeuden päätöksestä ei jatkovaliteta korkeimmalle hallinto-oikeudelle,

2. Kuntayhtymä päättää käynnistää työterveyspalveluiden hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Johtajaylilääkärin viran täyttämisen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää avata johtajaylilääkärin viran haettavaksi 28.10-19.11.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 6 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 5.–18.10.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin mm. Kymsoten liikkuvien palvelujen suunnitelmia vuosille 2019–2024. Lisäksi valittiin hallintojohtaja Ari Nevalainen Kymsoten edustajaksi KS-Tiedon yhtiökokoukseen.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.