Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä uudistuu vuodenvaihteessa

21.12.2018

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa, ja samanaikaisesti otetaan käyttöön koko Kymsotessa Lifecare-asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden asukkaiden tiedot siirtyvät yhteen yhtenäiseen asiakas- ja potilastietorekisteriin.

Kymsotessa on käytössä vuoden alusta yksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Lifecare. Tähän asti Etelä-Kymenlaakson kunnilla, Kouvolalla ja Carealla on kullakin ollut oma Effica-järjestelmänsä. Kymsotessa on jatkossa myös yksi asiakas- ja potilastietorekisteri. Tämä tarkoittaa, että Kymsotessa potilas- ja asiakastiedot liikkuvat huomattavasti aikaisempaa sujuvammin ammattilaisten välillä.

Käyttöönotto näkyy vuodenvaihteessa päivystyksessä

Lifecaren käyttöönotto alkaa heti vuoden vaihduttua uudenvuodenyönä. Järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta potilaiden päivystyksessä saamaan hoitoon, mutta uudenvuodenpäivänä potilastietojen kirjaamisessa käytetään poikkeusjärjestelyjä.

– Päivystyksissä kaikki potilastapahtumat kirjataan reilun vuorokauden ajan paperille tai toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tiedot siirretään uuteen järjestelmään, kun se on käytettävissä tammikuun toisen päivän aamusta alkaen, kertoo ylilääkäri Kimmo Salmio.

Potilastietojärjestelmän käyttöönotto näkyy lähinnä Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksissä. Uutena vuotena ja etenkin 2.1.2019 on hyvä varautua pidempiin odotusaikoihin, kun uusi ohjelmisto on otettu käyttöön, mutta se ei ole vielä henkilökunnalle tuttu.

Potilaiden turvallinen hoito on tärkeää myös poikkeusjärjestelyjen aikana. Tätä varten päivystyksissä esimerkiksi potilastiedot nähdään nykyisistä Effica-järjestelmistä, mutta uusia tietoja ei enää voida tallentaa niihin. Tiedot vanhoista järjestelmistä kopioidaan uuteen järjestelmään.

Vuoden alussa myös vastaanotoilla varauduttu uuteen järjestelmään

Pääosa terveysasemien vastaanotoista ja erikoissairaanhoidon poliklinikoista käynnistyy normaalisti vuodenvaihteen jälkeen. Uuden järjestelmän käyttöön on vastaanotoilla varauduttu pidentämällä hieman vastaanottoaikoja samoin kuin harventamalla annettujen aikojen määrää tammikuun ensimmäisellä viikolla.

– Vastaanotoilla ja poliklinikoilla halutaan varmistaa, ettei vastaanottoajoissa tulisi myöhästymisiä ja jokaisen potilaan asian käsittelyyn on tarpeeksi aikaa uudesta järjestelmästä huolimatta, Kymsoten johtajaylilääkärinä vuodenvaihteessa aloittava Arto Toivanen kertoo.

Henkilöstöä on koulutettu koko vuoden ajan uuden järjestelmän käyttöön. Varsinaisen käyttöönoton aikaan yksiköissä on lähituki, jota antavat tähän tehtävään erityisesti perehdytetyt henkilöt.

Potilastietojen tarkastelu helpottuu Kymsoten sisällä

Yhteinen rekisteri mahdollistaa sen, että ammattilaiset näkevät hoidon kannalta tarpeelliset terveystiedot koko Kymenlaakson alueella, eikä erillistä lupaa tietojen tarkasteluun tarvita. Ammattilaisetkaan eivät saa katsoa kuin sellaisen henkilön tietoja, joihin heillä on hoitosuhde.

Kymenlaaksolaisilla on ollut tähän asti mahdollisuus kieltää esimerkiksi kotikunnan ja Carean välillä tapahtuva tietojen luovutus, sillä kunnilla ja Carealla on ollut omat rekisterinsä. Kun vuodenvaihteessa siirrytään yhteen rekisteriin, kiellot eivät ole enää voimassa Kymsoten sisällä eikä niitä voi jatkossa tehdä.

– Yleisestikin voidaan sanoa, että hyvän hoidon toteutuminen vaatii, että hoitavalla henkilökunnalla on hoidon yhteydessä käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista, Toivanen toteaa.

Kiellot Kymsoten ulkopuolelle pysyvät voimassa ja jatkossa kieltoja muille toimijoille voi tehdä Kymsoten rekisterissä oleville tiedoille.

Järjestelmämuutosta suunniteltiin alun perin jo heinäkuulle

Nyt toteutuvaa yhden potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa suunniteltiin alun perin jo heinäkuulle, kun valmistauduttiin valinnanvapauspilottiin.

– Sote-lakien hyväksymisen siirtyminen siirsi myös valinnanvapauspilottien alkamista, ja niin Kymenlaaksossakin Lifecaren käyttöönotto siirtyi seuraavaan liiketoiminnallisesti merkittävään ajankohtaan, eli Kymsoten aloittamiseen, Carean ja tulevan Kymsoten tietohallintojohtaja Matti Ahola toteaa.