Aluevaaleissa 2022 äänestetään kaikille tärkeistä palveluista

16.11.2021
 
Tärkeä etappi kohti Kymenlaakson hyvinvointialuetta ovat tammikuussa 2022 järjestettävät aluevaalit, joissa valitaan 59 aluevaltuutettua päättämään hyvinvointialueemme tulevaisuudesta. Aluevaalit ovat Suomen historian ensimmäiset ja merkittävät siksikin, että vaaleilla valitut valtuutetut tulevat päättämään kaikille tärkeistä palveluista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja oppilashuolto siirtyvät uudistuksessa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta alkaen. Näin ollen aluevaltuutettujen käsissä lepää tärkeä työ varmistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille. Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. 
 
Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Vaaleihin on aikaa hieman yli kaksi kuukautta, joten vaalityö on jo monilta osin aloitettu. Seuraava tärkeä päivämäärä aluevaaleihin liittyen on 14.12., jolloin on jätettävä ehdokashakemukset. Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettama aluevaalilautakunta vastaa ehdokasasettelusta Kymenlaaksossa.