Turvallinen Koti -hanke esittelee turvallisuusteknologiaa demokodissa

Tiedote 2.11.2021

Turvallinen koti -hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli kotihoidon ammattilaisten ja ammatillisen koulutuksen välille. Hanke tähtää ikääntyneiden turvallisen kotona asumisen tukemiseen. Demoympäristöön on rakennettu tavanomainen koti, jonne digitaaliset apuvälineet ja turvallisuutta lisäävä teknologia on sijoitettu, ja jossa sitä voidaan esitellä ja testata.

 

Toimintamalli tukee ja vahvistaa hoitohenkilöstön osaamista ja antaa opiskelijoille valmiudet kotihoidon käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen käyttöön jo opintojen aikana. 

 

Turvallinen Koti -projektia on toteutettu organisaatiorajoja ylittävänä yhteistyönä Kymsoten, Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) sekä Etelä- Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) kanssa. ​ 

 

Yhteiskuntamme ikärakenteen muutoksesta johtuen hoivan tarve kasvaa jatkuvasti ja ihmiset voivat asua kotonaan sinne tuotujen palvelujen turvin yhä pidempään. Digitaalisten tukipalvelujen käyttö tässä ympäristössä on jo todellisuutta ja osaamista tarvitaan lisää. Demoympäristö mahdollistaa näiden taitojen turvallisen harjoittamisen aidossa ympäristössä aitojen asiakkaiden kanssa, ja hyödyttää palvelun loppukäyttäjää, asiakasta. Projekti on todella osunut yhteiskunnallisesti oikeaan aikaan ja tarpeeseen, olemme KSAO:ssa innolla mukana”, kertoo tiimiesimies Juha Peteri KSAOsta.

Lue koko tiedote