Sote-uudistus tulee porrastetusti voimaan 1.7. alkaen - Kymsote siirtymässä VATE-vaiheeseen

Tiedote 1.7.2021


Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa 23.6. Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti, ensimmäiset nyt 1. heinäkuuta.

Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Suomeen muodostetaan sote-uudistuksen myötä 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudellamaalla hyvinvointialueita on neljä. Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toiminta siirtyy hyvinvointialueille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä joidenkin muiden palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien.  Kymsoten osalta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät on pääsääntöisesti jo siirretty kuntayhtymän vastuulle, mikä antaa Kymsotelle hyvät lähtökohdat jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Pelastustoimen järjestäminen siirtyy perustettavan hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta.

Pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 kiireellistä ensihoitotehtävää Suomessa. 

Kymsoten vastuulle siirtyvät myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, kuten muillakin hyvinvointialueilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavat hyvinvointialueet ja kunnat yhdessä.

-         Hyvinvointialueen valmistelu alkaa välittömästi, kun väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE on asetettu, sanoo Kymsoten hallintojohtaja Ari Nevalainen. Kymsote on hyvinvointialuetta valmisteltaessa hyvässä vaiheessa, koska suurin osa siirrettävistä palveluista ja tehtävistä on jo siirtynyt kuntayhtymän vastuulle 1.1.2019.

Lue koko tiedote