text.skipToContent text.skipToNavigation
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Löytyi 1-20 kohdetta (102 kaikkiaan) haulle "Palvelut"

Ihotautien poliklinikat

Ihotautien ja allergologian poliklinikalla hoidetaan erikoislääkärin hoitoa vaativia ihosairauksia.

Sisätautien poliklinikat

Sisätautien poliklinikalla hoidetaan mm. yleissisätauteja, sydän- vatsaelin-, munuais-, veri- ja reumasairauksia sekä sisäeritysrauhasten sairauksia.

Kuntoutus- ja kipupoliklinikka

Kuntoutus- ja kipupoliklinikan alaisuudessa toimivat fysiatrian poliklinikka, kipupoliklinikka ja kuntoutuspoliklinikka.

Kirurgian poliklinikat

Kirurgisella poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kirurgisia sairauksia, tehdään pieniä toimenpiteitä ja ohjataan ja kuntoutetaan asiakasta.

Keuhkosairauksien poliklinikat

Keuhkosairauksien poliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan keuhkosairauksia, hengitystieallergioita ja astmaa, uniapneaa ja tuberkuloosia.

Neurologian poliklinikat

Neurologian poliklinikoilla tutkitaan mm. epilepsia- ja parkinsonpotilaita, muistihäiriöpotilaita sekä selkäydin- tai ääreishermovauriopotilaita.

Dialyysipoliklinikka

Dialyysipoliklinikalla annetaan dialyysihoitoa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille.

Leuka- ja suusairauksien poliklinikka

Leuka- ja suusairauksien poliklinikalla hoidetaan hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Syöpätautien poliklinikka

Syöpätautien poliklinikalla tehdään hoidontarpeenarviointi ja aloitetaan lääke- ja sädehoito.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklini...

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan korvan, nenän ja kurkun sairauksia. Kuuloyksikkö vastaa kuulontutkimuksen ja -kuntoutuksen palveluista.

Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä, äkillistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lasten perheiden kotona.

Röntgen ja kuvantaminen

Sairauksien syiden selvittämisen ja hoidon suunnittelun apuna käytetään kuvantamistutkimuksia, joita ovat mm. röntgen-, isotooppi ja neurofysiologiset...

Sydänpoliklinikka

Sydänpoliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja seurataan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Lastenvalvojat ja perheoikeudelliset pal...

Perheoikeudelliset palvelut tarjoavat apua lasta koskevien sopimusten ja selvitysten kanssa, esim. isyyteen, lapsen huoltoon ja elatukseen liittyen.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osast...

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto tarjoavat mielenterveysongelmien tutkimusta ja hoitoa 13-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Lastentautien poliklinikka ja osasto

Lastentautien poliklinikalla ja osastolla tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Osastohoito

Osastoilla hoidetaan asiakkaita, jotka toipuvat leikkauksista tai muista toimenpiteistä ja tarvitsevat lyhytjaksoisesti ympärivuorokautista hoitoa.

Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kehityksen edistäminen ja mielenterveyden tutkiminen ja hoito.

Neuvolat

Neuvola antaa tukea asiakkailleen perhesuunnittelussa, lapsen odotuksen ja synnytyksen aikana, sekä pikkulapsivaiheessa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta.
Löytyi 1-20 kohdetta (102 kaikkiaan) haulle "Palvelut"
  • 1(current)
  • 2
  • 3