Muut palvelut ja tukitoimet

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka aiheutuvat päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Näihin tukitoimiin on oikeus henkilöllä, joka tarvitsee välineitä, koneita ja laitteita liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Korvauksen ulkopuolelle jäävät lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät välineet.

Muita palveluja ja tukitoimia ovat mm. sopeutumisvalmennus sekä ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset.

Vammaispalveluhakemuksen voi täyttää joko sähköisesti tai lomakkeen avulla. Lomake löytyy tämän sivun lopusta.

Sähköinen vammaispalveluhakemus:
Vammaispalveluhakemus

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 05-220 6025
Palveluaika: ma-pe 9.00-14.00

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi
(Ethän lähetä henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja sähköpostitse)