Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita voivat saada henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammasta aiheutuvan haitan tulee olla pysyvä tai pitkäaikainen, vähintään vuoden kestävä. Vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus saada välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointi- ja virkistymismatkoja varten.

Kuljetuspalveluhakemuksen voi täyttää joko sähköisesti tai lomakkeen avulla. Lomake löytyy tämän sivun lopusta.

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus:
Kuljetuspalveluhakemus

Yhteydenotto: vammaispalvelut

Yhteystiedot

Puhelinnumerot: 05-220 6025
Palveluaika: ma-to 9.00-14.00

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymsote.fi
(Ethän lähetä henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja sähköpostitse)