text.skipToContent text.skipToNavigation

Kehitysvammaisten palvelut

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (1§) säätää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Kehitysvammaisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina.

Erityishuollon poliklinikka

Erityishuollon poliklinikan palvelut ovat kehitysvammalain mukaista erityispalvelua. Poliklinikalla sosiaalityön, terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijat selvittävät asiakkaan kokonaistilanteen sekä palvelutarpeen yhdessä asiakkaan ja hänen tukiverkostonsa kanssa. Selvitystyön jälkeen asiakkaalle tarjotaan hänen tarpeitaan vastaavat erityishuollon poliklinikan palvelut.

Tutkimus-, kuntoutus-, arviointi- ja kriisijakso

Tutkimus-, kuntoutus-, arviointi- ja kriisijaksot toteutetaan laitoshuollon palvelussa Tuulikello B:ssä

Kehitysvammaisten palveluihin ohjaudutaan aina Kymsoten vammaispalveluiden työntekijöiden kautta.

Sähköinen asiointi

Yhteystiedot

Lapset ja nuoret

Sosiaalityöntekijä Eeva Koivula
Puhelinnumero: 0400 583 417

Sosiaaliohjaaja Päivi Mäkilukkari
Puhelinnumero: 040 574 2634

Yli 18-vuotiaat

Yhteydenotot oman alueen vammaispalvelujen palveluohjaajaan
> Vammaispalveluiden työntekijät

Pyhtää (kaiken ikäiset) 

Minna Kilpeläinen
Puhelinnumero: 040 512 2407

Erityishuollon poliklinikka

Osoite: Kauppakeskus Veturi, Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski

Sosiaalityöntekijä Merja Pohjonen
Puhelinnumero: 040 4898 765

Sosiaaliohjaaja Kaisa Laurikainen
Puhelinnumero: 040 4898 607

Palvelusihteeri Kirsi Marttiin
Puhelinnumero: 040 4833 109