Asunnon muutostyöt

Vaikeavammainen henkilö voi hakea korvausta asunnon muutostöistä aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin silloin, kun hän vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee niitä suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista vakituisessa asunnossaan ja sen välittömässä lähiympäristössä. Korvattavia muutostöitä ovat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, peseytymistilan ja WC:n muutostyöt, LVI-työt, sähkötyöt, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Vammaispalveluhakemuksen voi täyttää joko sähköisesti tai lomakkeen avulla. Lomake löytyy tämän sivun lopusta.

Sähköinen vammaispalveluhakemus:
Vammaispalveluhakemus

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 05-220 6025
Palveluaika: ma-pe 9.00-14.00

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi
(Ethän lähetä henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja sähköpostitse)