Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitset tietoja vammaispalveluista. Voit ottaa yhteyttä itseäsi tai läheistäsi koskevissa kysymyksissä. Tietoa saat niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Vammaispalveluilla tuetaan asiakkaita, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta. Asiakkaan ja läheisten kanssa kartoitetaan palvelujen ja tuen tarpeet sekä laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma.  

Vammaispalveluhakemuksen voi täyttää joko sähköisesti tai lomakkeen avulla.

Sähköiset hakemukset:
Vammaispalveluhakemus
Kuljetuspalveluhakemus

Lomakkeet:

Vammaispalveluhakemus (PDF)
Kuljetuspalveluhakemus (PDF)
Soveltamisohje 1.1.2019 alkaen: Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet (PDF)

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 05-220 6025

Palveluaika: ma-pe 9.00-14.00