Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitset tietoja vammaispalveluista. Voit ottaa yhteyttä itseäsi tai läheistäsi koskevissa kysymyksissä. Tietoa saat niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Vammaispalveluilla tuetaan asiakkaita, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta. Asiakkaan ja läheisten kanssa kartoitetaan palvelujen ja tuen tarpeet sekä laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma.  

 

Yhteydenotto: Vammaispalvelut

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 05-220 6025

Palveluaika: ma-pe 9.00-14.00