Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitset tietoja vammaispalveluista. Voit ottaa yhteyttä itseäsi tai läheistäsi koskevissa kysymyksissä. Tietoa saat niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Vammaispalveluilla tuetaan asiakkaita, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta. Asiakkaan ja läheisten kanssa kartoitetaan palvelujen ja tuen tarpeet sekä laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma.  

Vammaispalveluhakemuksen voi täyttää joko sähköisesti tai lomakkeen avulla.

Sähköiset hakemukset:
Vammaispalveluhakemus (myös kuljetuspalveluhakemus)

Lomakkeet:

Vammaispalveluhakemus (PDF)
Kuljetuspalveluhakemus (PDF)
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet (PDF)

Yhteydenotto

Kun tarvitset apua itsellesi tai sinulla on avun tarpeessa olevan henkilön lupa yhteydenottoon, tee:

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Jos et ole saanut avun tarpeessa olevalta henkilöltä lupaa olla yhteydessä, tee:

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 05-220 6025

Palveluaika: ma-pe 9.00-14.00