text.skipToContent text.skipToNavigation

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja sairaanhoidon palvelut ovat jokaisen kymenlaaksolaisen oikeus. Alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään saumattomalla palveluketjulla ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, tarpeenmukainen hoito.


  • 1
  • 2(current)
Löytyi 17-32 kohdetta (36 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"

Naistentautien poliklinikka ja äitiyspol...

Naistentautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan gynekologisia sairauksia ja ongelmia. Äitiyspoliklinikoilla hoidetaan raskausajan seurantaa.

Silmäkeskus

Silmätautien yksikössä hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia silmäsairauksia sekä poliklinikalla että leikkaussaleissa.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä toimia itsenäisesti arjessa ja pitää huolta terveydestä ja toimintakyvystä.

Laboratorio ja näytteenotto

Näytteenottoa varten voi asioida missä tahansa Kymenlaakson näytteenottopaikassa. Laboratorioissa tutkitaan mm. veri-, virtsa- ja solunäytteitä.

Ensihoito

Ensihoito antaa äkillisesti sairastuneelle tai vammautuneelle kiireellisen ensihoidon ja kuljetuksen oikeaan hoitopaikkaan.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuoltoon kuuluvat tarkastukset, tutkimukset, sairauksia ehkäisevät toimenpiteet, neuvonta ja hampaiden ja suun sairauksien hoito.

Teho- ja valvontahoito

Teho- ja valvontahoidossa hoidetaan ja tarkkaillaan vakavasti sairaita tai toimenpiteen jälkeen tehostettua tarkkailua vaativia potilaita.

Terveysasemien vastaanotot

Terveysasemilla on sairaanhoitajien ja lääkäreiden kiireellistä ja kiireetöntä vastaanottoa.

Tartuntataudit ja infektioiden torjunta

Yksikön tavoitteena on tehostaa hoitoon liittyvien infektioiden ja tartuntatautien torjuntatyötä ja ennaltaehkäistä laajoja epidemioita.

Apuvälinepalvelut

Perusapuvälineitä voi lainata kuntien terveysasemien apuvälinelainaamoista. Erikoisapuvälineet lainataan erikoissairaanhoidon apuvälinekeskuksesta.

Laitoskuntoutus

Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa voidaan kuntouttaa asiakkaita esimerkiksi murtumien, aivoverenkierronhäiriön tai leikkauksen jälkeen.

Silmätautien poliklinikka

Kymenlaakson keskussairaalan silmäpoliklinikalla tehdään silmiin ja silmäsairauksiin liittyviä tutkimuksia, hoitoja ja toimenpiteitä.

Kuntoutusyksikkö

Kuntoutusyksikössä arvioidaan ja tutkitaan asiakkaiden kuntoutustarvetta ja työkykyä, sekä mahdollisuuksia työkyvyn kohentamiseen.

Kiirevastaanotto

Kiirevastaanotto on avoinna kiireellistä apua vaativia potilaita varten. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä ilman ajanvarausta.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikat antavat konsultaatio-, tutkimus- ja hoitopalveluita sairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikkeiden jakelu perustuu yksilölliseen, pitkäaikaiseen ja yli 3 kk kestävään henkilökohtaiseen tarpeeseen.
Löytyi 17-32 kohdetta (36 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"
  • 1
  • 2(current)