text.skipToContent text.skipToNavigation

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja sairaanhoidon palvelut ovat jokaisen kymenlaaksolaisen oikeus. Alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään saumattomalla palveluketjulla ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, tarpeenmukainen hoito.


  • 1
  • 2(current)
Löytyi 15-28 kohdetta (34 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"

Ensihoito

Ensihoito antaa äkillisesti sairastuneelle tai vammautuneelle kiireellisen ensihoidon ja kuljetuksen oikeaan hoitopaikka...

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuoltoon kuuluvat tarkastukset, tutkimukset, sairauksia ehkäisevät toimenpiteet, neuvonta ja hampaiden ja ...

Teho- ja valvontahoito

Teho- ja valvontahoidossa hoidetaan ja tarkkaillaan vakavasti sairaita tai toimenpiteen jälkeen tehostettua tarkkailua v...

Vastaanotot

Terveysasemilla on sairaanhoitajien ja lääkäreiden kiireellistä ja kiireetöntä vastaanottoa.

Tartuntataudit ja infektioiden torjunta

Yksikön tavoitteena on tehostaa hoitoon liittyvien infektioiden ja tartuntatautien torjuntatyötä ja ennaltaehkäistä laaj...

Apuvälinepalvelut

Perusapuvälineitä voi lainata kuntien terveysasemien apuvälinelainaamoista. Erikoisapuvälineet lainataan erikoissairaanh...

Laitoskuntoutus

Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa voidaan kuntouttaa asiakkaita esimerkiksi murtumien, aivoverenkierronhäiriön ta...

Ihotautien poliklinikat

Ihotautien ja allergologian poliklinikalla hoidetaan erikoislääkärin hoitoa vaativia ihosairauksia.

Sisätautien poliklinikat

Sisätautien poliklinikalla hoidetaan mm. yleissisätauteja, sydän- vatsaelin-, munuais-, veri- ja reumasairauksia sekä si...

Kuntoutus- ja kipupoliklinikka

Kuntoutus- ja kipupoliklinikan alaisuudessa toimivat fysiatrian poliklinikka, kipupoliklinikka ja kuntoutuspoliklinikka.

Silmätautien poliklinikka

Kymenlaakson keskussairaalan silmäpoliklinikalla tehdään silmiin ja silmäsairauksiin liittyviä tutkimuksia, hoitoja ja t...

Kirurgian poliklinikat

Kirurgisella poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kirurgisia sairauksia, tehdään pieniä toimenpiteitä ja ohjataan ja ku...

Kuntoutusyksikkö

Kuntoutusyksikössä arvioidaan ja tutkitaan asiakkaiden kuntoutustarvetta ja työkykyä, sekä mahdollisuuksia työkyvyn kohe...

Kiirevastaanotto

Kiirevastaanotto on avoinna kiireellistä apua vaativia potilaita varten. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä ...
Löytyi 15-28 kohdetta (34 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"
  • 1
  • 2(current)