text.skipToContent text.skipToNavigation

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja sairaanhoidon palvelut ovat jokaisen kymenlaaksolaisen oikeus. Alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään saumattomalla palveluketjulla ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, tarpeenmukainen hoito.


  • 1(current)
  • 2
Löytyi 1-20 kohdetta (36 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"

Ihotautien poliklinikat

Ihotautien ja allergologian poliklinikalla hoidetaan erikoislääkärin hoitoa vaativia ihosairauksia.

Sisätautien poliklinikat

Sisätautien poliklinikalla hoidetaan mm. yleissisätauteja, sydän- vatsaelin-, munuais-, veri- ja reumasairauksia sekä sisäeritysrauhasten sairauksia.

Kuntoutus- ja kipupoliklinikka

Kuntoutus- ja kipupoliklinikan alaisuudessa toimivat fysiatrian poliklinikka, kipupoliklinikka ja kuntoutuspoliklinikka.

Kirurgian poliklinikat

Kirurgisella poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kirurgisia sairauksia, tehdään pieniä toimenpiteitä ja ohjataan ja kuntoutetaan asiakasta.

Keuhkosairauksien poliklinikat

Keuhkosairauksien poliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan keuhkosairauksia, hengitystieallergioita ja astmaa, uniapneaa ja tuberkuloosia.

Neurologian poliklinikat

Neurologian poliklinikoilla tutkitaan mm. epilepsia- ja parkinsonpotilaita, muistihäiriöpotilaita sekä selkäydin- tai ääreishermovauriopotilaita.

Dialyysipoliklinikka

Dialyysipoliklinikalla annetaan dialyysihoitoa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille.

Leuka- ja suusairauksien poliklinikka

Leuka- ja suusairauksien poliklinikalla hoidetaan hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Syöpätautien poliklinikka

Syöpätautien poliklinikalla tehdään hoidontarpeenarviointi ja aloitetaan lääke- ja sädehoito.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklini...

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan korvan, nenän ja kurkun sairauksia. Kuuloyksikkö vastaa kuulontutkimuksen ja -kuntoutuksen palveluista.

Röntgen ja kuvantaminen

Sairauksien syiden selvittämisen ja hoidon suunnittelun apuna käytetään kuvantamistutkimuksia, joita ovat mm. röntgen-, isotooppi ja neurofysiologiset...

Sydänpoliklinikka

Sydänpoliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja seurataan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Osastohoito

Osastoilla hoidetaan asiakkaita, jotka toipuvat leikkauksista tai muista toimenpiteistä ja tarvitsevat lyhytjaksoisesti ympärivuorokautista hoitoa.

Päivystys

Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksissä hoidetaan äkillisesti sairastuneita asiakkaita.

Synnytys- ja naistentautien palvelut

Naistentautien ja synnytysten yksikköön kuuluvat äitiyspoliklinikka, synnytyssalit, naistentautien poliklinikka ja vuodeosasto.

Sydänkeskus

Kymenlaakson keskussairaalassa toimivaan sydänkeskukseen kuuluvat sydänpoliklinikka, sydäntutkimusyksikkö ja sydänvalvonta.

Leikkaustoiminta

Kymsoten leikkaustoiminta on keskittynyt keskussairaalaan ja siellä palvelee kaksi leikkaussaliyksikköä: päiväkirurginen yksikkö ja leikkausyksikkö.

Terveys- ja hyvinvointipisteet

Terveyskioskin palvelupisteeltä saa maksutonta hoitajan terveysneuvontaa ja -ohjausta ilman ajanvarausta.

Kotisairaala

Kotisairaalan tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan terveyttä tarjoamalla sairaalatasoista hoitoa ja ohjausta asiakkaan kotona.

Hoitokeskus

Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan hoitokeskuksissa tehdään lääkärin lähetteen mukaisia hoitotoimenpiteitä.
Löytyi 1-20 kohdetta (36 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"
  • 1(current)
  • 2