Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikat antavat konsultaatio-, tutkimus- ja hoitopalveluita Kymenlaakson keskussairaalan ja Ratamokeskuksen vuodeosastojen ja sairaalan poliklinikoiden potilaille toimien yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka on avoinna virka-aikana ja sinne ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan keskeiset tehtävät ovat potilaan psyykkisen tilan, hoidon sekä jatkohoidon tarpeen arviointi. Potilaiden hoidossa toimintamuotoina ovat käytössä konsultaatiot, kriisi- ja tukitapaamiset. Psyykkisen työkyvyn arviointi tehdään tarvittaessa muun hoidon ohessa. Hoito on potilaalle maksutonta.

Vastaa hoitoon liittyvään 15D-elämänlaatukyselyyn Omavointi-palvelussa

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön 15D-elämänlaatumittari, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa potilaan elämänlaadusta ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Tietoa voidaan hyödyntää myös entistä vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, koska vastausten avulla hoitava lääkäri ja hoitohenkilökunta voivat suunnitella ja seurata hoitoasi ja hoidon tuloksia.

15D-elämänlaatumittarin kysely aktivoituu ensikäynnille tuleville ajanvarauspotilaille. Kyselyjä tulee kaikkiaan viisi: ensikäyntiä ennen ja 6 kk, 12 kk, 18 kk ja 24 kk ensikäynnin jälkeen. Kysely-lomakkeet aktivoituvat Omavointi-palvelussa. Saat 30 päivää ennen vastaanottoaikaa tekstiviestin, jossa sinua pyydetään vastaamaan 15D-kyselyyn.

Kyselylomake täytetään sähköisesti Omavointi-palvelussa. Palveluun tunnistaudutaan omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun kyselylomake on täytetty ja vastaukset tallennettu, lomake poistuu palvelusta. Kyselyyn on aikaa vastata 30 päivää. Mikäli kyselyn täyttäminen sähköisesti ei onnistu, kyselyn voi täyttää vastaanoton yhteydessä.

Omavointi-palvelu on sähköisen asioinnin lisäpalvelu.

Lue tarkemmin henkilötietojen käsittelystä:
- Asiakkaana terveydenhuollon palveluissa
- Rekisteröidyn informointi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Yhteystiedot