Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikat antavat konsultaatio-, tutkimus- ja hoitopalveluita Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastojen ja sairaalan poliklinikoiden potilaille toimien yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka on avoinna virka-aikana ja sinne ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan keskeiset tehtävät ovat potilaan psyykkisen tilan, hoidon sekä jatkohoidon tarpeen arviointi. Potilaiden hoidossa toimintamuotoina ovat käytössä konsultaatiot, kriisi- ja tukitapaamiset. Psyykkisen työkyvyn arviointi tehdään tarvittaessa muun hoidon ohessa. Hoito on potilaalle maksutonta.

Yhteystiedot